Landskapsförbunden

Landskapsförbundens specialuppgifter

Utöver de två lagstadgade kompetensområdena finns det också många uppgifter som landskapsförbunden tar sig an och som är inriktade på den egna regionens särdrag.

​Sådana uppgifter är:

 • att främja näringslivet och turismen
 • att utveckla och samordna kulturell verksamhet, utbildning och hembygdsverksamhet
 • att marknadsföra landskapet
 • att sköta landskapets samtjänster inom den offentliga servicen
 • att utveckla miljö, trafik, energi och boende i myndighetsutövningen och övrig verksamhet
 • att verka för en bra och trivsam livs- och arbetsmiljö
 • att utföra undersökningar som gäller landskapet
 • att sköta frågor som gäller informationssamhället och informationstekniken
tags
Johanna Viita

Johanna Viita

Enheten för kundrelationer, nätverk och internationella ärenden, Kundrelationsteamet
+358 9 771 2521, +358 40 753 0630
Ansvarsområden
 • intressebevakning för landskapen
 • landskapsdirektörernas månadsmöten
 • ordförandekonferenser för landskapsförbunden