EU:s regional- och strukturpolitik

EU:s regionalpolitik syftar till att öka den ekonomiska och sociala sammanhållningen mellan medlemsländerna, liksom även konkurrenskraften för de europeiska regionerna. Ett annat syfte är att minska de ekonomiska skillnaderna mellan länderna och regionerna. I praktiken stöder EU:s regionalpolitik och strukturfondsprogram de centrala målen i den regionalpolitik som bedrivs nationellt. De stöder också åtgärder som stärker sammanhållningen inom unionen och bidrar till en balanserad regional utveckling.

 

tags