Tuloksellisuus

På finska: Tuottavuuskäsitteistö -julkaisu (2008) - Tuottavuus osana tuloksellisuutta

Julkisten palveluiden tuottavuuden mittaaminen törmää usein siihen, että ei ole selkeää käsitteistöä, jonka avulla kyettäisiin tarkastelemaan kustannuksia, palveluiden määrää, laatua ja vaikuttavuutta.

Tutkimusprofessori Aki Kangasharju Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta on valtionvarainministeriön toimeksiannosta koonnut tuottavuuskäsitteistön yhdeksi tuottavuuskäsikirjaksi.

Suomen Kuntaliiton asiantuntijat ovat aktiivisesti olleet mukana täydentämässä ja kommentoimassa käsikirjan laadintaa sen eri vaiheissa. 

tags

Reijo Vuorento

Reijo Vuorento
Reijo
Vuorento
Biträdande direktör
Ansvarsområden
  • förhållandet mellan staten och kommunerna
  • intressebevakning
  • beskattning
  • statsandelar
Telefonnummer
+358 9 771 2078

Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen
Mikko
Mehtonen
Sakkunnig
Ansvarsområden
  • ekonomistyrning
  • klassificeringar för statistiken över ekonomi och verksamhet
  • produktivitet och effekt
  • kostnadsberäkning
Telefonnummer
+358 9 771 2645