Tydligt språk

Tekstin lukua

Ett tydligt språk och i synnerhet ett begripligt myndighetsspråk är individens rätt. Tydligt myndighetsspråk ger invånarna möjlighet att påverka ärenden och få sin röst hörd. Ärenden som är avsedda att vara gemensamma försöker man göra gemensamma med hjälp av språket. God förvaltning är till stor del en fråga om gott språk.

Kommunförbundet deltog i den arbetsgrupp som tillsattes av undervisnings- och kulturministeriet och i den därpåföljande kampanjen för ett gott myndighetsspråk. Samarbetet fortsätter tillsammans med bland annat Institutet för de inhemska språken (Kotus) och LL-Center (Selkokeskus).

Institutet för de inhemska språkens sidor om myndighetsspråk

LL-Center

 

Jari Seppälä

Förnamn
Jari
Efternamn
Seppälä
Sakkunnig i kommunikation

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2010
Ansvarsområden
  • utveckling av kommunernas kommunikation
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunutveckling, demokrati och ledarskap