VAHTI - julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmä

VAHTI (julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmä)on valtiovarainministeriön asettama, minkä tehtävänä on toimia julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisestä ja ohjauksesta vastaavien organisaatioiden yhteistyö-, valmistelu- ja koordinaatioelimenä. VAHTI -toiminta koostuu VAHTI-johtoryhmästä, VAHTI-sihteeristöstä sekä VAHTI- asiantuntijaostosta.   Lisäksi VAHTI toiminnassa ovat  mukana Turvallisuuskomitea, Juhta, TIETOKEKO, Valmiuspäällikkökokous ja NSA-yhteistyöryhmä. 

Digitaalisen turvallisuuden kehittämistyötä tehdään mm. VAHTI-asiantuntijaryhmien kautta. Näitä ryhmiä ovat:

1. Riskienhallinta ja johtaminen

2. Toiminnan jatkuvuus

3. Turvallisuus kehittämisessä

4. Turvallisuuden ylläpito

5. Seuranta ja arviointi

Asiantuntijaryhmissä on mukana kuntien ja sairaanhoitopiirien edustajia. Kuntaliitosta VAHTI-johtoryhmässä ovat mukana  erityisasiantuntija Jari Ylikoski (varajäsen Tuula Seppo) ja VAHTI-sihteeristössä erityisasiantuntija Tuula Seppo.

Vuonna 2018-2021 Väestörekisterikeskuksen johdolla toteutetaan laaja julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisohjelma (JUDO). JUDO koostuu 5 projektista. Näitä ovat 1. Digitaalisen turvallisuuden johtaminen ja riskienhallinta, 2. VAHTI100, 3. Digiturvallisuuden koulutusratkaisu, 4. Digitaalisen turvallisuuden kokonaiskuva ja 5. Digitaalisen turvallisuuden harjoitustoiminnan kehittäminen. Kuntaliittoa JUDO-hankkeessa edustaa JUDO-ohjausryhmässä erityisasiantuntija Tuula Seppo (varajäsen Jari Ylikoski). 

Mikäli haluat lisätietoja VAHTI-toiminnasta, JUDO-hankkeesta  tai yleistä tietoturvasta, käänny  Kuntaliiton erityisasiantuntijoiden Jari Ylikoski tai Tuula Seppo puoleen.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman
Digisumpit-kuvituskuva.

Tervetuloa digisumpeille!

Digisumpit on torstaisin pidettävä etätilaisuus kuntien digikehittäjille. Digisumpit on tarkoitettu kuntien osaamisen jakamista ja verkostoitumista varten. 

Digisumppien ajankohdat ja aiheet.