Bokföring: Bokföringsnämndens kommunsektion

Utlåtanden från Bokföringsnämndens kommunsektion

Last modified

Arbets- och näringsminiseriets Bokföringsnämndens kommunsektion har gett utlåtanden sedan år 1996.

De utlåtandena har grupperats på följande sätt:

 

Utlåtandena  finns här under.

tags

Sari Korento

Sari Korento
Sari
Korento
Utvecklingschef
Ansvarsområden
  • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
  • ekonomistyrning
  • revision
  • intern kontroll
  • riskhantering
Telefonnummer
+358 9 771 2616

Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtanden år 2017-

Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtanden åren 2016-2011

 

Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtanden åren 2010-2006

 

Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtanden åren 2005-2003

 

Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtanden åren 2002-1999

 

Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtanden året 1998

Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtanden åren 1997-1996

 

Utlåtandena från Bokföringsnämndens kommunsektion 2017-1996