Teknik

Verksamhetslokaler

Toimitilat

Verksamhetslokaler avser här offentliga byggnader i kommunens besittning. Dessutom tas det upp frågor i anknytning till anskaffning, användning och underhåll av dem.

På våra webbsidor finns information om bland annat nuläget för lokaler i kommunens ägo, besittning och anskaffning av egendom, kostnader för lokalerna, intern hyra, inomhusluften och om fastighetsunderhåll.

tags

Jussi Niemi

Jussi Niemi
Jussi
Niemi
lokalservicechef
Ansvarsområden
  • Utveckling av kommunernas verksamhetslokaler; fastighetsledning
Telefonnummer
+358 9 771 2115