Koncernstyrning och ägarpolitik

Last modified
Ägarpolitik

Kommunförbundet rekommenderar att kommunerna drar upp ägarpolitiska riktlinjer som styr såväl kommunens eget ägande som kapitalplaceringar i dotter- och intresseorganisationer. Kommunernas och kommunkoncernens anläggningstillgångar och placeringar uppgår sammanlagt till 50 miljarder euro.

Här behandlas följande uppgiftshelheter: 

Koncernstyrning 

Ekonomistyrning för kommunalt affärsverk och annan balansenhet 

Ägarpolitik. 

Mer information på Kommunförbundets webbplats:

tags
Publikation

Ledning av kommunens verksamhet samt ägar- och koncernstyrning

Motiveringar till Kommunförbundets rekommendationer. Kommunförbundets rekommendationer är avsedda att ge kommunerna vägledning när de utarbetar egna anvisningar om koncern- och ägarstyrning samt riskhantering.

lateral-image-left