Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi

Mikä se on? AKUSTI on verkosto, joka tukee sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon muutoksia.

Ketkä siihen kuuluvat? Sairaanhoitopiirit, sote-kuntayhtymät ja kunnat, Kuntaliitto sekä kansallisesti merkittävät toimijat, kuten esimerkiksi Kela ja THL.

Mikä sen tärkein tehtävä on? Kokoaa yhteen verkoston näkemyksiä ja tuo niitä esille kansallisessa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistyössä.