Terveydenhuollon maksut

Maksukatto 6 a §

Asiakasmaksujen enimmäismäärä (maksukatto) asiakkaalle on 692 euroa kalenterivuodessa. Maksukaton ylittymisen jälkeen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden loppuun.

Lyhytaikaista terveydenhuoltolain 67 §:n 1 momentissa tarkoitettua laitoshoitoa tai lyhytaikaista sosiaalihuoltolain 22 §:ssä tarkoitettua laitospalvelua saavan 18 vuotta täyttäneen asiakkaan ylläpidosta saadaan kuitenkin periä enintään 22,80 euroa vuorokaudelta, vaikka maksukatto olisi ylittynyt.

Maksukaton piirissä nyt myös maksut​

  • suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta;​
  • suun ja leukojen erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteistä (myös terveyskeskuksessa);​

  • terveydenhuollon ammattihenkilön antamasta fysioterapiasta, neuropsykologisesta kuntoutuksesta, ravitsemusterapiasta, jalkojenhoidosta, puheterapiasta, toimintaterapiasta ja muusta niihin rinnastettavasta toimintakykyä parantavasta ja ylläpitävästä hoidosta;​

  • tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta;​

  • Selkeytetty vastaavien etäpalvelujen kuulumista maksukaton piiriin​

  • Myös toimeentulotuesta maksetut asiakasmaksut kerryttävät maksukattoa​

  • Maksukattoa koskevat muutokset voimaan 1.1.2022​

Hyvin Oy:n logo

Hyvil palvelee hyvinvointialueiden työntekijöitä ja päättäjiä sote- ja pelastusasioissa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen asiantuntijapalvelumme ovat siirtyneet 1.1.2023 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:lle. Emme enää jatkossa päivitä näiden verkkosivujen sisältöä.

lateral-image-left