Indrivning

Privaträttsliga fordringar

Last modified

Grunden för privaträttsliga fordringar är avtal, förbindelser eller andra privaträttsliga rättshandlingar eller skadefall.

Typiska privaträttsliga fordringar för kommunerna är bl.a.

 • vattenavgifter
 • avloppsvattenavgifter
 • värmeavgifter och
 • energiavgifter
 • utestående köpeskilling
 • avgifter för båtplatser
 • biblioteksavgifter och
 • skadestånd.

 

På privaträttsliga fordringar tillämpas räntelagen.

Utmätning av en privaträttslig fordran förutsätter dom eller beslut av en domstol (t.ex. tredskodom).

 

Se också

Offentligrättsliga fordringar

Mer på webben

Räntelag 20.8.1982/633
FINLEX

Lag om preskription av skulder 15.8.2003/728
FINLEX

tags
Palvelusähköposti siviililakimiehet

Förnamn
Palvelusähköposti
Efternamn
siviililakimiehet
civilrattsjuristerna[at]kommunforbundet.fi

Kontaktinformation
Ansvarsområden
 • Servicepost civilrättsjuristerna

 • Frågor som gäller bland annat avtal, skadestånd, företagsjuridik, arrende och fastighetsköp

 • Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

 • civilrattsjuristerna@kommunforbundet.fi

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Team
Palvelusähköpostit
Joonas Jännäri

Förnamn
Joonas
Efternamn
Jännäri
jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2454
Ansvarsområden
 • avtalsrätt
 • skadeståndsrätt
 • indrivning
 • bolagsrätt
 • avtal om byggnadsentreprenad
 • IT-avtal
 • rekommendationsavtal om upphovsrättsersättningar
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Juridiska enhetens civilrättsjurister; Kommunförbundets jurister