Vård- och landskapsreformen

Last modified
Sote- ja maakuntauudistus, kuvituskuva

Vård- och landskapsreformen omfattar både social- och hälsovårdstjänsterna och regionförvaltningen. Kommunförbundet stöder kommunerna och regionerna i planeringen och genomförandet av förändringen.

Beredning

Inrättandet av landskapen hör till de mest genomgripande reformerna inom kommunsektorn i Finland någonsin. Lagarna kring inrättandet av de nya landskapen bereds under ledning av Social- och hälsovårdsministeriet och Finansministeriet.

Reformprojektet administreras vid Social- och hälsovårdsministeriet och för beredningen svarar understatssekreterare Tuomas Pöysti. Förändringsledare för vårdreformen är Sinikka Salo och för landskapsreformen Pauli Harju.

Ministerierna informerar om reformen och sammanställer material om den på webbplatsen www.alueuudistus.fi​.

I regionerna bereds inrättandet av landskapen i samarbete mellan bl.a. kommunerna, landskapsförbunden, sjukvårdsdistrikten och närings-, trafik- och miljöcentralerna. Mera om beredningen i regionerna finns på webbsidorna om beredningen av vårdreformen landskapsvis​ och beredningen av social- och hälsovårdsreformen.

Landskapens ställning

De kommande landskapen är självstyrande aktörer där beslutsfattandet bygger på egna direkta val. Kommunerna utövar alltså ingen makt i landskapen, men landskapen ingår inte heller i statsförvaltningen.

Landskapens uppgifter

Enligt regeringens riktlinjer 5.4.2016 svarar landskapen för

 • social- och hälsovården
 • räddningsväsendet
 • miljö- och hälsoskyddet
 • regionutvecklingsuppgifter och näringsfrämjande
 • styrningen och planeringen av områdesanvändningen
 • främjandet av landskapets identitet och kultur.

Dessutom svarar landskapen för övriga regionala tjänster som åläggs dem enligt lag.

Landskapens uppgifter bygger på en klar arbetsfördelning mellan kommunerna, landskapet och staten.

tags

Social- och hälsovårdsreformen

Beredningsläget i vårdreformen

Beredningsläget i landskapsreformen

Framtidens kommun

Utvecklingsprogrammet Kommunerna 2021
Muutostuen kuvituskuva

Förändringsstöd

Kommunförbundet stöder kommunerna och regionerna i planeringen och genomförandet av landskapsreformen.
narrow
Alueuudistus.fin sivusto

Alueuudistus.fi/sv

SHM:s och FM:s webbtjänst.
narrow
Palvelusähköposti muutostuki

Förnamn
Palvelusähköposti
Efternamn
muutostuki
reformfragor@kommunforbundet.fi

Kontaktinformation
Ansvarsområden
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunutveckling, demokrati och ledarskap
Team
Palvelusähköpostit
Tilläggsinformation

Förnamn
Lauri
Efternamn
Lamminmaki
Relationsdiretör

Kontaktinformation
Ansvarsområden
 • Stöder kommunerna i vård- och landskapsreformen och ansvarar för utvecklingen och samordningen av Kommunförbundets kundarbete.
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Förbundets ledning
Tarja Myllärinen

Förnamn
Tarja
Efternamn
Myllärinen
direktör, social-och hälsovård

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2602
Ansvarsområden
  Organisation
  Finlands Kommunförbund rf
  Enhet
  Social- och hälsovård
  Johanna Viita

  Förnamn
  Johanna
  Efternamn
  Viita

  Kontaktinformation
  Telefonnummer
  +358 9 771 2521
  Ansvarsområden
  • intressebevakning för landskapen
  • landskapsdirektörernas månadsmöten
  • ordförandekonferenser för landskapsförbunden
  Organisation
  Finlands Kommunförbund rf
  Enhet
  Regioner och samhällen
  Team
  Regioner och näringar