Maa- ja metsätalousministeriö, Dnro 1329/03/2016, 26.1.2017, Tarja Hartikainen

Ehdotus eläinlääkintävahinkojen arviointilautakunnan jäseniksi

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Kuntaliittoa esittämään ehdotuksensa eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan jäseniksi. Kuntaliitto pitää tärkeänä että lautakunnassa on kokeneita kunnaneläinlääkäreitä.

Kuntaliitto on keskustellut jäsenistä Kunnaneläinlääkäriliiton kanssa. Tuemme Eläinlääkäriliiton esitystä, jossa ehdotetaan käytännön eläinlääkäripraktiikkaa ja  eläinlääkintähuoltoa edustavaksi jäseneksi kunnaneläinlääkäri Heli Haukiojaa (heli.haukioja@pori.fi, puh. 0400 134 970) sekä hänen varajäsenekseen kunnaneläinlääkäri Riikka Lasasta (riikka.lasonen@phsotey.fi, puh. 044 729 77 65).

Kunnaneläinlääkäriliitosta saadun tiedon mukaan henkilöt ovat antaneet suostumuksensa jäsenyyteen. Muiden jäsenten osalta Kuntaliitto ei tee esitystä.

SUOMEN KUNTALIITTO

Jarkko Huovinen
va. johtaja
Alueet ja yhdyskunnat

Tarja Hartikainen
erityisasiantuntija, ympäristöterveys

tags

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!