På linjen: Kommunförbundets sakkunnigas blogg

I bloggen På Linjen skriver Kommunförbundets ledning och sakkunniga om aktuella teman i kommunsektorn.