Aktuellt

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Viktigast just nu är landskapsreformen som kommer att ha ett stort inflytande på kommunfältets framtida verksamhet. Många kommuner är redan i full

Kommunekonomiprogrammet som nu överlämnats till Riksdagen fokuserar på utvecklingsutsikter och innehåller ingen bedömning av hur den kommande social-