Pressrum

I pressrummet finner du Kommunförbundets pressmeddelanden och nyheter och aktuell information från Kommunförbundskoncernen. Kontakta vår presstjänst.

Vad kommer att påverka kommunerna under mandatperioden? Största delen av de kommunala beslutsfattarna tror att det är det lokala och regionala näringslivets utveckling som kommer att påverka kommunernas verksamhetsförutsättningar allra mest. Men också Finlands ekonomiska utveckling och vård- och lan

Organisationerna har ingen bolagiseringsskyldighet om de vill erbjuda tjänster som omfattas av valfriheten. Tjänsteproduktion och allmännyttig verksamhet ska däremot vara tydligt åtskilda och organisationerna kan bara få offentligt understöd för den allmännyttiga verksamheten. I samband med social-

Kommunförbundet och stadsförbundet i Ryssland har undertecknat ett intentionsavtal om utökat samarbete. Avtalet undertecknades under den finsk-ryska vänortskongressen som hålls i Åbo den 22-25.5.2017. Intentionsavtalet undertecknades av Sirpa Paatero , Kommunförbundets styrelseordförande och Stanisl

Raseborg är på väg in i en ny fas, säger stadens utvecklingschef Fredrika Åkerö. För henne har förändring blivit ett normaltillstånd. Text: Niclas Erlin Foto: Lina Enlund Med kanslier som verkar i tillfälliga lokaler, pågående åtgärdsprogram för att stärka ekonomin, flera unga nyinvalda i fullmäktig

De nyvalda fullmäktigeledamöterna Sandra Ahtola och Johan Kvarnström beskriver Raseborg som en hemtrevlig stad med väldigt stor potential. En god vardag bygger på att också de små sakerna fungerar, säger de. Text: Niclas Erlin Foto: Lina Enlund Raseborg har alla möjligheter att locka till sig fler i

De kommande landskapen kan delta i pilotförsöken förutsatt att största delen av kommunerna i landskapet är med på noterna. De kommuner och samkommuner som deltar ska innan pilotförsöket inleds bolagisera de tjänster som omfattas av försöket. Projektgruppen för social- och hälsovårdsreformen har i da

Kommuntorget bad tolv samhällspåverkare gnugga geniknölarna och komma med synpunkter på kommunens roll efter vård- och landskapsreformen. Vi ställde två frågor och bad om korta svar. Alla respondenterna verkar utanför den egentliga kommunsektorn. Vad borde framtidens kommun särskilt fokusera på? Näm

En arbetstagare som själv aktivt utvecklar sitt arbete har lättare att anpassa sig till förändringar, visar en personalenkät som Arbetshälsoinstitutet har gjort. Genom att i förväg utveckla och omforma det egna arbetet kan de kommunanställda öka sin förmåga att ta till sig förändringar. Arbetshälsoi

Birkalands sjukvårdsdistrikt är finsk mästare i kommunal marknadsföring. Sjukvårdsdistriktet erövrade FM-titeln för sin kampanj om valfriheten i vården. Sammanlagt 38 bidrag lämnades in till FM-tävlingen i kommunal marknadsföring. Priserna delades ut i onsdags i Kouvola. Silvermedaljen gick till Lah
Sanna Lehtonen
Författare

Kommunförbundet publicerade sina första preliminära kommunvisa beräkningar av statsandelarna 2018 vid ekonomi- och skatteprognosdagarna 11.5.2017. I kommunekonomiprogrammet som publicerades 28.4.2017 ingår de viktigaste uppgifterna om förändringar som gäller kommunerna under ramperioden, men statsfö

– Det är viktigt att ha goda relationer till personalen, beslutsfattarna, näringslivet och invånarna. Som Kommundirektör är du framför allt en spindel i nätet, säger Mikael Grannas, kommundirektör i Sibbo . Enligt en enkät som gjorts av Kommunförbundet, KT Kommunarbetsgivarna och Finlands Kommundire