Pressrum

I pressrummet finner du Kommunförbundets pressmeddelanden och nyheter och aktuell information från Kommunförbundskoncernen. Kontakta vår presstjänst.

De flesta finländare känner i någon mån till vård- och landskapsreformen, men folk tvivlar på att målen i reformen kommer att uppnås, visar en medborgarenkät. Syftet med enkäten var att ta reda på i vilken mån människorna känner till målen med social- och hälsovårds- och landskapsreformen. Enkäten g

Många kommuner experimenterar redan nu med nya tjänster och nya sätt att sköta traditionella uppgifter. När vård- och landskapsreformen träder i kraft blir behovet av nytänkande ännu större på de områden som kvarstår i kommunens regi; i skolan, biblioteket, markanvändningen. Framtidens kommun måste

– Grankulla står bakom en timeout för vård- och landskapsreformen och föreslår att lagarna bereds på nytt, säger Grankullas nya stadsstyrelseordförande Veronica Rehn-Kivi. – Jag anser helt allmänt taget att landskapsreformen inte är befogad i Nyland och kommer som helhet att vara skadlig för Grankul