Kommunförbundets bloggar

Följ med Kommunförbundets bloggare i bloggserien På linjen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet. Journalister kan också ringa till  numret 050 340 9977 (vardagar kl 9-15).

Anne Jarva
Författare

I Finland trivs vi där vi bor. Vi är stolta över vacker natur, service som fungerar i vardagen och handlingskraft. Men i olika kommuner kan samma ord ha olika innebörd. Därför bör framtidens kommun vara lyhörd för invånarnas önskemål: hur kan man just i vår kommun stärka det särpräglade, underlätta
Arto Sulonen
Författare

En betydande del av tjänsterna för medborgarna kommer att föras över till de 18 landskapen i början av år 2020. Den politiska debatten har koncentrerat sig på organiseringen, produktionen och finansieringen av social- och hälsovårdstjänsterna, räddningsväsendet och de sk. tillväxttjänsterna. Däremot
Författare

Vi lever i två olika världar. Å ena sidan bor vi i ett av världens mest jämställda och likvärdiga länder. Å andra sidan upplever många ständig hatretorik i sin vardag, könsrelaterat våld eller diskriminering i skolan och på arbetsmarknaden. #Metoo-kampanjen har visat det som stängda dörrar döljer.
Författare

Estland firar sina hundra år av administrativ självständighet den 24 februari. Estland, såsom fjolårets jubilar Finland, nådde sin statliga självständighet i efterdyningarna av turbulenta händelser i Europa och särskilt i Ryssland. Estland och Finland – ester och finländare – har dock varit varandra
Leena Pöntynen

Stödformerna för barn som behöver stöd i sin skolgång förnyades år 2011 då lagstiftningen om stöd i tre steg trädde i kraft. Nu börjar tiden vara mogen för att se över hurdan finjustering den nuvarande modellen kräver. Enligt lagen har eleven rätt till tillräckligt stöd för inlärning och skolgång

I diskussionerna kring beredningen av landskaps- och vårdreformen har förkortningen SISOTE skymtat fram på senare tid. Med SISOTE avses de beröringspunkter och gemensamma tjänster som finns i kommunens bildningstjänster och landskapets social- och hälsovårdstjänster. I anknytning till temat ordnade
Jaana Halonen
Författare

Tiden efter årsskiftet är en trevlig tid, för det nya året för ofta med sig någonting nytt. För mig förde 2018 med sig en ny intressant uppgift – sedan årsskiftet är jag koordinator för kranskommunernas nätverk. Nätverket består av 26 kranskommuner i Tammerfors, Uleåborg, Åbo, Jyväskylä, Lahtis och
Laura Hassi
Författare

I Finland har man lyckats rätt väl med att få ned bostadslösheten. Ändå har hanteringen av bostadslösheten inte beaktats i landskapsreformen. Det är problematiskt därför att reformen sätter käppar i hjulet för arbetet mot bostadslösheten. Städernas gemensamma resurser för bostadsväsendet och
Ida Sulin
Författare

Dataskyddsförordningen träder i kraft om fyra månader, 25.5.2018. I en fullkomlig värld skulle den lagstiftning som behövs som stöd för förordningen vara klar sedan länge och kompetenta myndigheter skulle ha gett ut anvisningar om hur de nya reglerna skall tolkas. Så är inte fallet, och det står nu
Författare

Den kommunala valperioden som inleddes 2012 blev extra lång när valen sköts upp från oktober till april. Således byts Kommunförbundets fullmäktige och styrelse ut i februari 2018. Den gångna perioden har varit mångskiftande och de sista två åren har varit en tid av förnyelser. Det finns flera