Kommunförbundets bloggar

Följ med Kommunförbundets bloggare i bloggserien På linjen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet. Journalister kan också ringa till  numret 050 340 9977 (vardagar kl 9-15).

Leena Pöntynen

Stödformerna för barn som behöver stöd i sin skolgång förnyades år 2011 då lagstiftningen om stöd i tre steg trädde i kraft. Nu börjar tiden vara mogen för att se över hurdan finjustering den nuvarande modellen kräver. Enligt lagen har eleven rätt till tillräckligt stöd för inlärning och skolgång

I diskussionerna kring beredningen av landskaps- och vårdreformen har förkortningen SISOTE skymtat fram på senare tid. Med SISOTE avses de beröringspunkter och gemensamma tjänster som finns i kommunens bildningstjänster och landskapets social- och hälsovårdstjänster. I anknytning till temat ordnade
Jaana Halonen
Författare

Tiden efter årsskiftet är en trevlig tid, för det nya året för ofta med sig någonting nytt. För mig förde 2018 med sig en ny intressant uppgift – sedan årsskiftet är jag koordinator för kranskommunernas nätverk. Nätverket består av 26 kranskommuner i Tammerfors, Uleåborg, Åbo, Jyväskylä, Lahtis och
Laura Hassi
Författare

I Finland har man lyckats rätt väl med att få ned bostadslösheten. Ändå har hanteringen av bostadslösheten inte beaktats i landskapsreformen. Det är problematiskt därför att reformen sätter käppar i hjulet för arbetet mot bostadslösheten. Städernas gemensamma resurser för bostadsväsendet och
Ida Sulin
Författare

Dataskyddsförordningen träder i kraft om fyra månader, 25.5.2018. I en fullkomlig värld skulle den lagstiftning som behövs som stöd för förordningen vara klar sedan länge och kompetenta myndigheter skulle ha gett ut anvisningar om hur de nya reglerna skall tolkas. Så är inte fallet, och det står nu
Författare

Den kommunala valperioden som inleddes 2012 blev extra lång när valen sköts upp från oktober till april. Således byts Kommunförbundets fullmäktige och styrelse ut i februari 2018. Den gångna perioden har varit mångskiftande och de sista två åren har varit en tid av förnyelser. Det finns flera

Vid årsskiftet har framtiden igen kommit ett år närmare. Då man dryftar det gångna och den tid vi har framför oss accentueras möjligheterna att göra saker tillsammans. Det finns mycket att ta lärdom av i frivilligarbete. Landskapsreformen har diskuterats hela året. Tidsplanerna för reformen har
Författare

Kommunallagarna år 1917 för landskommuner och städer godkändes av riksdagen i medlet av november och publicerades i författningssamlingen den 27 november 1917. Lagarna innehåller bestämmelser om lika rätt för män och kvinnor att rösta i kommunalval och att bli valda till kommunala organ. Vägen till
Författare

”Ursäkta. Jag hoppas att herrskapet tillåter att jag i min ringa mån får understöda de här bildningssträvandena, som jag till min glädje har fått se herrskapet arbeta för och väcka till liv”, sade skräddarmästare Halme i Väinö Linnas verk Högt bland Saarijärvis moar (i trilogin Under polstjärnan),