Kommunförbundets bloggar

Följ med Kommunförbundets bloggare i bloggserien På linjen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet. Journalister kan också ringa till  numret 050 340 9977 (vardagar kl 9-15).

Leena Pöntynen

Vi lever i en värld som förändras snabbare än någonsin tidigare. Samtidigt förändras den långsammare än någonsin. I den världen är inget bestående eller säkert utom det att vi måste ändra vårt agerande. Barnfamiljernas levnadssätt har förändrats och blivit mer mångfacetterat. I många familjer har
Arto Sulonen
Författare

Goda föresatser Alla stora reformer görs med bästa avsikter och bra mål. Avsikten med vård- och landskapsreformen är att föra över uppgifter från kommunerna till självstyrande landskap som i genomsnitt skulle vara ekonomiskt och kompetensmässigt starkare än de nuvarande kommunerna. Landskapen skulle
Författare

Städernas krav på organiseringsansvar för tillväxttjänsterna (arbets- och näringstjänster) har stämplats som maktbegär. Arbetsminister Jari Lindström (MTV 11.10.2017): ”I den här reformen är maktpolitik synnerligen ointressant, jag är intresserad av de arbetslösa och hur de ska få bättre service.”
Författare

Den ansvariga förändringsagenten för utveckling av barn- och familjetjänster i Egentliga Finland har jämfört vårdreformens start med hur det går till när familjer åker iväg på resa, ungefär så här: Familjemedlemmarna är ofta uppspelta, högröstade och bråkar med varandra när de ska ut och resa. Den

Kommunalvalet ligger bakom oss men ingen fara, vi har en hel del val att vänta. Och dessutom kan vi följa kommunalvalen i våra grannländer: i höst i Estland och Danmark, nästa höst i Sverige och på Island och om ett par år i Norge. Esterna har nyss röstat i kommunalval. Och i Danmark blir det region
Författare

Det finns en risk att det kommer ytterligare förpliktelser från EU-håll som ställer till det för kommunernas arbete med att förbättra energieffektiviteten. Det här arbetet har gjorts framgångsrikt i Finland redan ett par årtionden på frivillig basis och med hjälp av avtalen om energiprestanda. En
Lauri Lamminmäki

Osäkerheten kring egendomsarrangemangen i kommunerna ruskar om fastighetsmarknaden. Flera kommuner har fått förfrågningar om köp av fastigheter. Privata företag skyndar sig att slänga fram anbud på kommunernas vårdfastigheter och i vissa fall gäller budet hela fastighetskomplex. Det är i huvudsak de
Leena Pöntynen

När skolan börjar igen tar sig mer än 120 000 elever till skolan med skolskjuts. Det är mer än en femtedel av grundskoleeleverna. Mängden kommer sannolikt att växa i takt med att skolorna i kommunerna blir färre. I den nya situationen gäller det att se över skolskjutsarna; kommunerna använder mer än
Laura Hassi
Författare

Bostadsandelslag har haft stor framgång i många europeiska städer. Också hos oss har ett bostadspolitiskt intresse för andelslag väckts. Regeringen har varit aktiv; i våras gav miljöministern överdirektör Hannu Rossinlahti vid Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet i uppdrag att utreda
Matilainen

Hade du tänkt bada bastu på bastuflotte under sommaren? Eller drömmer du bara om en strandbastu på pontoner, där Sokka irti ljuder och man kan flyta iväg ut på sjön utan en tråd på kroppen och njuta av de vackra vyerna? Innovationer är ingen genväg till bastubad på flotte. Byråkratin i regel-Finland
Tarja Krakau
Författare

När sommaren står för dörren är vårens hundlortar glömda för länge sedan. Det årligen återkommande åsiktsutbytet om sällskapsdjurens efterlämningar nådde inte sedvanlig stormstyrka i år. Hundarnas hussar och mattar tycks så småningom ha lärt sig att bära med sig bajspåsar i fickan och plocka upp
Författare

Samarbetet och det inbördes beroendet mellan privata och offentliga sektorn ökar hela tiden. Den här utvecklingstrenden syns också i landskapsreformens bolagiseringsprojekt som bereds för närvarande. Gränserna för tillåten PR-verksamhet är olika inom privata och offentliga sektorn. Bestämmelser om
Sanna Lehtonen
Författare

Kommunförbundet publicerade sina första preliminära kommunvisa beräkningar av statsandelarna 2018 vid ekonomi- och skatteprognosdagarna 11.5.2017. I kommunekonomiprogrammet som publicerades 28.4.2017 ingår de viktigaste uppgifterna om förändringar som gäller kommunerna under ramperioden, men
Författare

Regeringens interpellationssvar och de övriga riktlinjer för valfriheten som drogs upp i sammanhanget gav mig tillbaka tron på att vård- och landskapsreformen kan genomföras år 2019. Nätt om jämt, men ändå. I enlighet med de ursprungliga planerna utlovas en övergångsperiod på två år för inrättande