Kommunförbundets bloggar

Följ med Kommunförbundets bloggare i bloggserien På linjen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Kyösti Värri
Författare

Riksdagen behandlar som bäst den nya gymnasielagen. Behandlingen av lagen borde vara slutförd nästa vecka. Den nya gymnasielagen ökar å ena sidan utbildningsanordnarens skyldigheter, men å andra sidan skapar den också möjligheter. Gymnasielagen fäster på ett förtjänstfullt sätt uppmärksamhet vid en
Matilainen

Det har varit lite dåligt med grannsämjan de senaste åren, på vissa håll rentav alarmerande dåligt. Sommarvädret ställer till det men också den senaste vintern var rekordsvår för grannar. Man har till och med på ministernivå uppmärksammat problemen och befarar att grannosämja kan bli ett bestående
Anne Jarva
Författare

I Finland trivs vi där vi bor. Vi är stolta över vacker natur, service som fungerar i vardagen och handlingskraft. Men i olika kommuner kan samma ord ha olika innebörd. Därför bör framtidens kommun vara lyhörd för invånarnas önskemål: hur kan man just i vår kommun stärka det särpräglade, underlätta
Arto Sulonen
Författare

En betydande del av tjänsterna för medborgarna kommer att föras över till de 18 landskapen i början av år 2020. Den politiska debatten har koncentrerat sig på organiseringen, produktionen och finansieringen av social- och hälsovårdstjänsterna, räddningsväsendet och de sk. tillväxttjänsterna. Däremot
Författare

Vi lever i två olika världar. Å ena sidan bor vi i ett av världens mest jämställda och likvärdiga länder. Å andra sidan upplever många ständig hatretorik i sin vardag, könsrelaterat våld eller diskriminering i skolan och på arbetsmarknaden. #Metoo-kampanjen har visat det som stängda dörrar döljer.
Författare

Estland firar sina hundra år av administrativ självständighet den 24 februari. Estland, såsom fjolårets jubilar Finland, nådde sin statliga självständighet i efterdyningarna av turbulenta händelser i Europa och särskilt i Ryssland. Estland och Finland – ester och finländare – har dock varit varandra
Leena Pöntynen

Stödformerna för barn som behöver stöd i sin skolgång förnyades år 2011 då lagstiftningen om stöd i tre steg trädde i kraft. Nu börjar tiden vara mogen för att se över hurdan finjustering den nuvarande modellen kräver. Enligt lagen har eleven rätt till tillräckligt stöd för inlärning och skolgång

I diskussionerna kring beredningen av landskaps- och vårdreformen har förkortningen SISOTE skymtat fram på senare tid. Med SISOTE avses de beröringspunkter och gemensamma tjänster som finns i kommunens bildningstjänster och landskapets social- och hälsovårdstjänster. I anknytning till temat ordnade
Jaana Halonen
Författare

Tiden efter årsskiftet är en trevlig tid, för det nya året för ofta med sig någonting nytt. För mig förde 2018 med sig en ny intressant uppgift – sedan årsskiftet är jag koordinator för kranskommunernas nätverk. Nätverket består av 26 kranskommuner i Tammerfors, Uleåborg, Åbo, Jyväskylä, Lahtis och
Laura Hassi
Författare

I Finland har man lyckats rätt väl med att få ned bostadslösheten. Ändå har hanteringen av bostadslösheten inte beaktats i landskapsreformen. Det är problematiskt därför att reformen sätter käppar i hjulet för arbetet mot bostadslösheten. Städernas gemensamma resurser för bostadsväsendet och