Kommunförbundets bloggar

Följ med Kommunförbundets bloggare i bloggserien På linjen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet. Journalister kan också ringa till  numret 050 340 9977 (vardagar kl 9-15).

Laura Hassi
Författare

Bostadsandelslag har haft stor framgång i många europeiska städer. Också hos oss har ett bostadspolitiskt intresse för andelslag väckts. Regeringen har varit aktiv; i våras gav miljöministern överdirektör Hannu Rossinlahti vid Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet i uppdrag att utreda
Matilainen

Hade du tänkt bada bastu på bastuflotte under sommaren? Eller drömmer du bara om en strandbastu på pontoner, där Sokka irti ljuder och man kan flyta iväg ut på sjön utan en tråd på kroppen och njuta av de vackra vyerna? Innovationer är ingen genväg till bastubad på flotte. Byråkratin i regel-Finland
Tarja Krakau
Författare

När sommaren står för dörren är vårens hundlortar glömda för länge sedan. Det årligen återkommande åsiktsutbytet om sällskapsdjurens efterlämningar nådde inte sedvanlig stormstyrka i år. Hundarnas hussar och mattar tycks så småningom ha lärt sig att bära med sig bajspåsar i fickan och plocka upp
Författare

Samarbetet och det inbördes beroendet mellan privata och offentliga sektorn ökar hela tiden. Den här utvecklingstrenden syns också i landskapsreformens bolagiseringsprojekt som bereds för närvarande. Gränserna för tillåten PR-verksamhet är olika inom privata och offentliga sektorn. Bestämmelser om
Sanna Lehtonen
Författare

Kommunförbundet publicerade sina första preliminära kommunvisa beräkningar av statsandelarna 2018 vid ekonomi- och skatteprognosdagarna 11.5.2017. I kommunekonomiprogrammet som publicerades 28.4.2017 ingår de viktigaste uppgifterna om förändringar som gäller kommunerna under ramperioden, men
Författare

Regeringens interpellationssvar och de övriga riktlinjer för valfriheten som drogs upp i sammanhanget gav mig tillbaka tron på att vård- och landskapsreformen kan genomföras år 2019. Nätt om jämt, men ändå. I enlighet med de ursprungliga planerna utlovas en övergångsperiod på två år för inrättande
Författare

Vad betyder flytande kommuner? Inom programmet ARTTU2 i samband med en utvärderingsundersökning i realtid genomförde vi en enkät som vände sig till de ledande kommunala beslutsfattarna och tjänsteinnehavarna. Enligt enkätresultatet tycks kommunerna ”flyta” omkring i hård sjö där vågorna rörs upp av
Tuula Jäppinen

I och med regeringens pågående reformer står kommunerna och landskapen inför en exceptionellt stor förändring. De kommande åren förutsätter kraftfull förändringshantering. Prognostisering, innovation, försök och utveckling är metoder för att förnya kommunernas verksamhet i samband med förändringarna
Punakallio och Mehtonen

Vårdreformen skakar om den offentliga sektorn då lejonparten av kommunernas uppgifter överförs till landskapen. I kommunernas budgetar kommer överföringen att synas som en kraftig minskning av både inkomster och utgifter. På riksnivå är reformen kostnadsneutral, dvs. totalt sett försvinner det lika
Pi Krogell-Magni

Från min studietid minns jag läroboken Kommunikationsteorier av John Fiske. I den behandlades (föga överraskande) olika kommunikationsteorier, budskap och även störande element, brus, som gör att meddelandet inte når fram. Även om du själv tycker att ditt budskap är glasklart så är det ingen garanti
Timo Reina
Författare

I år firar vi det självständiga Finlands 100-årsjubileum med temat ”Tillsammans”. Man kommer inte alltid att tänka på vilken betydelse den kommunala demokratin har haft under det självständiga Finlands existens. Utom att vår kommunala självstyrelse är drygt 50 år äldre än finska staten har den varit
Aila Puustinen-Korhonen

Om Den Sociala Välfärden vore en människa skulle hon vara över 120 år gammal. Livet skulle ofrånkomligen lida mot sitt slut. Den äldsta människan man känner till, fransyskan Jeanne Calment , stretade på och njöt av portvin och choklad och rökte cigarretter och blev 122 år gammal. I vetenskapsvärlden
Hanna Tainio
Författare

​Social- och hälsovårdsministeriets analys av utlåtandena om landskapsreformen lyfter fram flera helheter som är kritiska för kommunerna och som förutsätter ändringar i lagutkastet. Analysen publicerades i fredags. ​En lyckad reform förutsätter att den offentliga förvaltningens kompetens som finns
Wikberg

Vi har under den senaste tiden fått flera alarmerande rapporter om demokratins ställning i Finland. Antalet partimedlemmar sjunker, antalet kandidater i kommunalvalet sjunker, hot och hat mot politiker ökar och unga kvinnor vill inte längre vara med. Är det så vi vill ha det? Som man bäddar får man
Hanna Tainio
Författare

Social- och hälsovårdsministeriet och Finansministeriet har skickat lagpaket om social- och hälsovårds- och landskapsreformen på remissrunda till kommunerna. ​Det är fråga om ett enormt lagpaket som det är krävande att läsa och sålla fram det väsentliga ur, oberoende av hur intensivt de olika