Kommuntorget

Kommuntorget är den ledande tidningen inom kommunala nyheter på svenska. Följ med nyheterna på Kommuntorget.fi och Twitter.

Kristinestad intervjuar två sökande för tjänsten som stadsdirektör. Nuvarande stadsdirektör Riitta El-Nemr går i pension i slutet av oktober. Det ser ut som att Kristinestad också i framtiden har en kvinna som stadsirektör. De två personer som kallats på intervju är Åsa Blomstedt (pol.mag.) och Mila

Fullmäktige i Helsingfors samlas på onsdagen till ett extra möte för att formulera stadens ställningstagande i de pågående reformerna. På twitter listar biträdande borgmästare Sanna Vesikansa ”skriande problem” hon tycker måste rättas till. Det är inte längre bara Helsingfors borgmästar Jan

Det nya skyddshemmet Turvakoti Pellas har öppnat i Träskända i Esbo. Skyddshemmet är ett praktiskt exempel på åtgärder som ska förebygga våld i hemmet. Att öka den regionala tillgången på skyddshem är ett av målen i handlingsplanen för bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet.

I Sverige betalar kommunerna över 200 miljoner kronor årligen för underhåll av arenor som används för idrottsevenemang och annan verksamhet. Sveriges radio har gjort en granskning som visar att särskilt de stora städerna Göteborg och Stockholm har arenor som går med stora underskott. I alla kommuner

Rollfördelningen mellan politiker och förvaltning är satt ur spel, ledarskapet är tandlöst och man har haft en blind fläck för den lokala slalombusinessen . Bl.a. de här ingredienserna har lett till att Kittilä nu befinner sig i en historisk kris, säger kommunforskaren Siv Sandberg. – Nyckeln för

I år tävlar 35 bidrag om finskt mästerskap i kommunal marknadsföring. Tio bidrag är uttagna till semifinal. Flera kommuner har i sina tävlingsbidrag fört samman strategi, aktivering av kommuninvånarna och marknadsföring av kommunen. – Utvecklingen av kommunens livskraft blir allt viktigare och det

Politikerna i Kittilä sitter kvar, trots att Finansministeriets Lex Kittilä-utredningsgrupp kräver att de avstängs från sina uppdrag medan rättsprocessen pågår. Avstängningen behandlades i kommunstyrelsen i Kittilä i måndags. Beredaren tf. kommundirektören Sanna Ylinampa föreslog avstängning i linje

Fullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt beslutade vid sitt sammanträde att utse ekonomie doktor Marina Kinnunen till ny direktör för sjukvårdsdistriktet, enligt styrelsens förslag. Direktörstjänsten som ledigförklarades då Göran Honga gick i pension söktes av fem sökande. Fyra av de sökande kallades

Kommunförbundet kräver att beslut om att fortsätta de kommunbaserade regionala sysselsättningsförsöken fram till utgången av år 2019 fattas senast vid ramförhandlingarna. Handlingsmodellerna bör genom lagändringar göras till en bestående del av alliansmodellen för tillväxttjänsterna. Kommunerna och

Att flera experter som tidigare kritiserat vård- och landskapsreformen nu ändrar åsikt, betyder inte att de är kappvändare, säger Erkka Railo, ledande politisk forskare för den digitala tidskriften Mustread. – Medierna lyfter gärna fram kritik och i den offentliga diskussionen har det sett ut som

Största delen av kommunerna som svarat på Kommunförbundets enkät har gjort upp en likabehandlingsplan för personalen. – Utgångspunkten för likabehandlingsarbetet är att beakta det breda spektret av kommuninvånare, säger Sinikka Mikola, sakkunnig vid Kommunförbundet. Utredningsmaterialet består av

Det nygrundade kompetenscentrumet KEINO ska ge bättre kvalitet och modernare upphandlingsrutiner på den offentliga sektorn. Finlands Kommunförbund är en av grundarna. Den offentliga sektorn är en betydelsefull påverkare på grund av sina upphandlingar. Värdet av den offentliga upphandlingen uppgår

Ingå fullmäktige har valt Robert Nyman till ny kommundirektör. Nyman fick 17 av 27 röster. Fullmäktige valde mellan fyra kandidater. Förutom Nyman stod valet mellan Christoffer Hällfors, Niklas Andersson och Corinna Tammenmaa . Nyman fick 17 röster. Tammenmaa fick 8 röster medan Hällfors och

En iskall strateg eller en empatisk lyssnare? Vilken sorts chef önskar du att du hade? Svara på vår enkät och hjälp oss utforma vår ledarskapsutbildning. Hösten 2018 går startskottet för Kurstorgets nya ledarskapsutbildning. ­Många i kommunerna efterfrågar en utbildning där chefer, förmän och

Hälsovårdsföretaget Pihlajalinna köper upp Doctagon Ab för drygt 30 miljoner euro. – Doctagon är ett utmärkt tillägg för vår verksamhet och en betydande aktör i de tvåspråkiga kommunerna, säger Pihlajalinnas vd Joni Aaltonen. Pihlajalinna hör till ett av de största hälsovårdsföretagen i Finland. Nu

– Nätverket av kommundirektörer kunde utnyttjas ännu mer då Kommunförbundet och kommunerna utformar sina riktlinjer om olika frågor, säger Malin Brännkärr från Kronoby. Kommunförbundets Grupp 44 är en sparringsgrupp och nätverk som består av kommundirektörer från hela Finland. Medlemmarna byts ut

Regeringen har överlämnat sin proposition om valfrihet i vården till riksdagen. Lagpaketet är den sista delen i den omfattande vård- och landskapsreformen. Valfriheten ger kundens rätt att själv välja var han eller hon får social- och hälsovårdstjänster. Syftet med valfriheten är dels att ge