Kommuntorget

Kommuntorget är den ledande tidningen inom kommunala nyheter på svenska. Följ med nyheterna på Kommuntorget.fi och Twitter.

Ordkonst inspirerar barn att läsa och ta del av berättelser. När barnen lär sig berättelser får de samtidigt ett gott språk. Svenska kulturfondens Hallå!-program stärker svenskan i Vanda med hjälp av rim, ramsor och cirkus. Blåa tygstycken täcker barnens ansikten. De föreställer troll som sitter och

Två av tre kommuner gör ett negativt resultat 2018. Fortsätter den negativa trenden kommer vci att se skattehöjningar i höst, säger Henrik Rainio på Kommunförbundet. Videointervju med sakkunniga Henrik Rainio, Kommunförbundet och Patrik Nygrén, kommundirektör i Pargas. The post Allt sämre ekonomi i

Kaxig, dynamisk, hungrig. Stadsdirektör Palle Lundberg vilar inte på lagrarna trots att hans älskade Helsingborg har vunnit de flesta guldtitlar en kommun i Sverige kan vinna. Nu siktar Helsingborgarna på att bli en av Europas mest innovativa städer år 2022. – Utmaningar är vårt sätt att trigga

Kommunförbundet tror inte att en personaldimensionering löser krisen inom äldreomsorgen. Kommunförbundet har räknat ut att en personaldimensionering på 0,7 vårdare per klient skulle kosta kommunerna mellan 200 och 250 miljoner. – För att komma upp till 0,7 vårdare per klient borde vi dessutom

Endast det goda resultatet i Helsingfors, Esbo och Vanda gör att kommunsektorns resultat inte är negativt som helhet. Resultatet för 2018 är negativt i 196 kommuner, dvs. rentav två tredjedelar av kommunerna. Året innan hade 55 kommuner negativt resultat. – Kommunekonomin verkar ha hamnat i en kris.

Kommunsektorns skuldbörda är i dag fem gånger så stor som år 2000. Låga räntor lockar till investeringar med lån – både nödvändiga satsningar och skrytbyggen. Två grova medeltal ger en vink om läget. För det första: År 2017 betalade finländarna i medeltal 4 800 euro i kommunalskatt. För det andra: I

Under åren efter finanskrisen har skuldsättningen i världen fortsatt att öka. Också Finland är mer skuldsatt än förut, och det gäller medborgare, stat och kommuner. Hur gick det så här? Tio år efter finanskrisen kunde man tänka sig att världen, vis av skadan, skulle vara mindre skuldsatt nu än då.

Utbrändheten bland de kommunalt anställda har ökat och arbetsengagemanget har försämrats, visar färsk undersökning . En god personalledningspraxis i kommunorganisationerna visade däremot ett positivt samband med arbetsengagemang och mindre utbrändhet. I Arbetshälsoinstitutets och Vasa universitets

Det har gått tio år sedan staden Raseborg blev till. Tre kommuner blev en då Ekenäs, Karis och Pojo slog samman sina krafter och antog namnet på bygdens medeltida slott. Nu firas tioårsjubileet med nytt stadshus. – Förväntningarna var stora. Raseborg skapades under en tid när recessionen var som

De 21 största städerna i Finland, de så kallade C21-städerna, har publicerat ett gemensamt regeringsprogram. Ledorden är omfattande självstyrelse och ekonomisk autonomi. Det är första gången som Finlands största städer tillsammans har gjort ett regeringsprogram. De vill att nästa regering skapar

En ny guide från Finansministeriet sammanställer information om e-möten och ibruktagandet av ett elektroniskt system för beslutsfattandet. Distansarbete, e-möten och digitalt beslutsfattande underlättar när arbetet blir mindre beroende av plats, och digitaliseringen i samhället ställer nya krav.

Från och med hösten ska alla elever som börjar skolan börja med det första främmande språket, A1-språket, under vårterminen. Språkundervisningen ökar alltså med två årsveckotimmar i årskurs 1 och 2. Den 20 september 2018 ändrade timfördelningsförordningen och förordningen om grundläggande utbildning

Kommunerna har en stor roll gällande åldringsvården, skriver kommun- och reformminister Anu Vehviläinen i en kolumn på torsdagen. Som ett inlägg i debatten om bristerna i åldringsvården på privata vårdhem skriver Vehviläinen att det är kommunerna som ansvarar för övervakningen av serviceproduktionen

Finland har fått sina första kommunagenter. Kommunagenternas uppdrag är att stärka samarbetet mellan social- och hälsovården och bildningsväsendet. Fokus ligger på barnfamiljernas behov. Sari Välimaa och Gitta Harti kommer att arbeta som kommunagenter med bildningsväsendet som bas. Harti som är

Svenska nu föreslår att reformen av B1-svenskan slutförs i finska skolor. I praktiken betyder det två extra årsveckotimmar svenskundervisning. Nätverket Svenska nu presenterade sitt förslag gällande svenskundervisningen på onsdagen i Helsingfors. Förslaget till partierna inför riksdagsvalet är att

Vid Österbottens förbund pågår ett projekt som ska samordna digitalt stöd i landskapet. Projektet, som finansieras av finansministeriet ska hjälpa användare att sköta ärenden digitalt och att använda elektroniska tjänster och apparater. – Det finns stöd för att använda elektroniska tjänster och

Kommunerna och samkommunerna sparade i fjol 214 miljoner euro i personalutgifter, vilket är 1,1 procent av personalutgifterna i kommunsektorn, visar en enkät som KT Kommunarbetsgivarna har gjort. Den största delen av besparingarna år 2018 uppnåddes genom anpassningsåtgärder och en personalplanering

Helsingfors har fått över tusen förslag till hur staden kan förbättra invånarnas trivsel. Förslagen som är gjorda av stadens invånare handlar om idrottsplatser, kulturprojekt, miljöfrågor och invånarlokaler. Totalt fick Helsingfors in 1 260 förslag. Helsingfors har som första stad i Finland gett

Fullmäktige i Malax valde på torsdag kväll enhälligt politices magister Jenny Malmsten till ny kommundirektör. Malmsten arbetar för tillfället som tf kommundirektör i kommunen. Tjänsten som kommundirektör söktes av fem personer. Av dem lämplighetstestades tre, förutom Malmsten Marcus Beijar och

Riksdagens revisionsutskott vill att kommunerna får ett större ansvar för integrationen. I sitt betänkande konstaterar utskottet att integrationsprocesserna inte fungerar och att det behövs nya lösningar. Rikdagens revisionsutskott kräver att hela integrationslagstiftningen ses över och processerna