Kommuntorget

Kommuntorget är den ledande tidningen inom kommunala nyheter på svenska. Följ med nyheterna på Kommuntorget.fi och Twitter.

Kommunsammanslagning är ett av den politiska höstens heta teman i Svenskfinland. På Åland ska sexton kommuner bli fyra och i Österbotten diskuterar fyra kommuner fusion, Vasa och Korsholm samt Närpes och Kaskö. Kommuntorget frågade fyra av Svenska delegationens medlemmar om hur den politiska hösten

Från 2021 skall insamlingen av återvinningsbart material ökas i Helsingforsregionen. Det skall bli obligatoriskt för husbolag med minst 5 lägenheter att sortera bioavfall, plast, glas, metall och kartong. Kostnaderna kommer att stiga för små husbolag, men för stora bolag kan det eventuellt bli

Endast en kommun på Åland uppfyller de fyra kriterier som i övriga Finland definierar en kriskommun. Flera åländska kommuner uppfyller däremot inte ett enda kriskriterium, men blir ändå föremål för den sammanslagningar som Ålands landskapsregering vill genomföra. Det säger Magnus Sandberg , direktör

Årets kommunmarknad lockade 7 800 besökare! Bläddra igenom vårt bildgalleri och se om du hittar några bekanta. a" data-cycle-paused="true" data-cycle-prev="#gslideshow_prev" data-cycle-next="#gslideshow_next" data-cycle-pager="#gslideshow_pager" data-cycle-pager-template=" " data-cycle-speed="750"

Årets kommunmarknad lockade 7 800 besökare! Bläddra igenom vårt bildgalleri och se om du hittar några bekanta. a" data-cycle-paused="true" data-cycle-prev="#gslideshow_prev" data-cycle-next="#gslideshow_next" data-cycle-pager="#gslideshow_pager" data-cycle-pager-template=" " data-cycle-speed="750"

Den som ställer en fråga till Sibbo kommun via sociala medier får ofta svar av Sibbevargen. Sociala medier ses ändå som ett komplement till övrig kommunikation. Ett Facebookinlägg når inte alla. Sociala medier har blivit en allt viktigare informationskanal för kommunerna i Finland. De är ett snabbt

Cirka 40 procent av finländarna anser att social- och hälsovårdsreformen är onödig, visar MTV:s undersökning om finländarnas attityder gentemot den pågående social- och hälsovårdsreformen. Reformen behövs inte, mindre förändringar i det nuvarande systemet räcker, anser de som svarat på enkäten.

Kommunmarkanden som firar 25-årsjubileum är större än någonsin. Antalet utställare och seminarier är fler än förut och när dörrarna stängdes på torsdagen hade kommunernas hus besökts av hela 7800 människor. Sandra Ahtola och Petra Qvist-Hämäläinen Kommuntorget har tagit pulsen på några av besökarna.

Christina Gestrin på Nylands förbund blir utrikesministeriets särskilda medarbetare för Östersjösamarbetet. Det är utrikesminister Timo Soini som har utnämnt Gestrin. Christina Gestrin är agronomie- och forstmagister, EMBA och tidigare riksdagsledamot och minister. Hennes uppdrag blir att främja

Valresultatet i Sverige räknas fortfarande och säkerheten över hur den politiska kartan i kommuner, landsting och nationen ser ut i praktiken är ännu stor. – Så var valet genomfört och nu börjar arbetet med att formera styren i kommuner, landsting och regioner. På många håll är läget lika osäkert

Mötesarvodena för kommunernas fullmäktigeledamöter varierar mellan 30 och 385 euro. Det framgår av Kommunförbundets färska utredning om arvodena och ersättningarna till de förtroendevalda i fastlandskommunerna i början av fullmäktigeperioden. Mötesarvodena i fullmäktige, kommunstyrelserna och

Kimitoöns kommunfullmäktige utsåg en ny revisionsnämnd på sitt möte på måndagen. Revisionsnämnden avsattes enligt kommunstyrelsens förslag, eftersom nämndmedlemmarna hamnat i en förtroendekris. Bakgrunden är att nämndens vice ordförande Janne Salonen (obunden) utan de övriga nämndmedlemmarnas

I nästa år kommer över en miljon finländare att leva i en vardag där ett landskap, en samkommun eller en privat aktör producerar social- och hälsovårdstjänsterna centraliserat. Allt fler kommuner har gått in för att lägga ut och integrera sin social- och hälsovård i större enheter. Oberoende av hur

Här sitter jag nu andra dagen på Kommunförbundets brysselkontor och blev tillfrågad att skriva en presentation om mig själv. Frågan ledde till tankar om ja, hur hamnade jag egentligen här. Mitt namn är alltså Rosanna Blomster och jag har nyligen inlett min praktikperiod på Kommunförbundets kontor i

Rosanna Blomster är Brysselkontorets nya praktikant från och med september. Blomster är nyutexaminerad från Åbo Akademi med en magister i statskunskap. Som kulturfondens praktikant kommer hon att arbeta under kontorets ledning i tio månader. Som praktikant kommer Blomster att bistå kontoret i att

Enligt tidningen Kokkola-lehti misstänks högre tjänsteman vid Karleby stad för grov förskingring och missbruk av tjänsteställning. Österbottens polisinrättning bekräftar att en brottsutredning pågår. Enligt uppgift är det inte frågan om några stora penningsummor, det handlar om misstanke om missbruk

Fyra av fem österbottningar är beredda att rösta i landskapsvalet visar en utredning som Stiftelsen för kommunal utveckling (KAKS) har gjort. Av nylänningarna skulle två av tre rösta i landskapsvalet. Stiftelsen för kommunal utveckling (KAKS) har utrett hur medborgarna i de nya landskapen ställer

Kommundirektörer i små kommuner kandiderar gärna i landskapsvalet. Bland kommundirektörerna i större kommuner och städer är intresset för en kandidatur i landskapsvalet betydligt svalare, visar en enkät som Lännen Media har gjort. Omkring en femtedel av de kommundirektörer som svarade på enkäten,

Kommunförbundets vice vd Timo Rein a och Laitilas stadsdirektör J ohanna Luukkonen blir styrelseledamöter i Hansel Ab. Den nya styrelsen inleder arbetet vid årsskiftet. Finlands Kommunförbund rf:s förbundsdelegation beslutade i maj att KL-Kuntahankinnat Oy fusioneras med Hansel Ab. Efter fusionen