Kommuntorget

Kommuntorget är den ledande tidningen inom kommunala nyheter på svenska. Följ med nyheterna på Kommuntorget.fi och Twitter.

En tredjedel av de kommunanställda har upplevt våld eller hot om våld från kunder eller kommuninvånare, visar Kevas nya utredning (finska). Speciellt drabbad är socialservicebranschen. Inom socialservice uppger 43 procent av respondenterna att de upplevt våld i sitt arbete under det senaste året.

En skilsmässa lämnar spår i ett barn redan vid tidig ålder. I Malax träffas barn med skilda föräldrar i grupp för att prata om hur det känns när föräldrarna skiljer sig. Familjearbetarna hoppas på fortgående verksamhet, även för äldre barn. Socialavdelningen i Malax kommun ordnade i november en

KT Kommunarbetsgivarna och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer vill att kommunerna och landskapen får full ersättning för de kostnader som landskaps- och vårdreformen ger upphov till under kommande regeringsperiod. KT betonar att kommunerna och landskapen bör ha en tillräcklig basfinansiering

Det började lite trevande, minns Inger Wretdal. Kommundirektör Tom Simola hade hört eller läst något intressant. Småningom bjöd Kimito in Dragsfjärds och Västanfjärds direktörer och styrelseordföranden för att över en kopp kaffe diskutera nyheterna. Det var 2005, och det som Tom Simola hade hört om

Svenskan dominerar ännu, men engelskan har en stor plats i många ungdomars liv visar del två av den svenskspråkiga ungdomsbarometern . Medan användningen av finska varierar enligt region och hemspråk verkar användningen av engelska vara lika utbredd i hela det svenskspråkiga Finland. Kring en

Internationella dagen mot korruption infaller den 9 december varje år. Dagen är en av FN:s internationella temadagar. Vad vet du om korruption? Testa Kommuntorgets korruptionsquiz. För några veckor sedan blev den klar, Kommunförbundets tjugo sidor tjocka manual Korruption och etik i kommunen. Läs

Utklastet till fusionsavtal mellan Korsholm och Vasa presenterades är klart. Enligt Vasabladet blir Vasas stadsdirektör Tomas Häyry stadsdirektör i den nya kommunen. Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg föreslås blir direktör för utvecklingsverksamheten. I utkastet till fusionsavtal öppnar man

Skolmatens kvalitet kan höjas utan att kommunerna behöver satsa mera pengar på maten. Skolmåltiden firade sitt 70-årsjubileum på Hanaholmen. Seminariet arrangerades av ELO-säätiö, SLC och Finlands svenska Marthaförbund i samarbete med Jord- och skogsbruksministeriet och kulturcentrum Hanaholmen.

Finlands ordförandeskap i människorättsorganisationen Europarådet har börjat. Det första som står på agendan är Rysslands obetalda medlemsavgifter. Finland fungerar som ordförande i Europarådets högsta beslutande organ, ministerkommittén, från den 21 november till 17 maj 2019. Strax därefter följer

Avgiftsfri småbarnspedagogik leder inte automatiskt till att flera barn går på dagis. Ordnandet av servicen kan också bli ett problem på grund av kostnaderna. Detta framgår ur en kartläggning som Kommunförbundet låtit göra. Kommunförbundet frågade alla 19 kommuner som deltar i försöket med

Åbo säljer åtta äldreboende- och vårdfastigheter till det svenska bolaget Hemsö för 130 miljoner euro. Stadsfullmäktige godkände försäljningen efter omröstning med rösterna 43 mot 20 i måndags. Vänsterförbundet , Kristdemokraterna, Centern och De blå motsatte sig försäljningen liksom delar av De

Daghemsföreståndaren får ett samtal av en släkting som undrar om det finns en ledig plats för det egna barnet. Svaret är först nej, andra barn har också backats, men plötsligt dyker en ledig plats upp. Om så sker är det korruption, skriver Kommunförbundets jurister i en färsk manual. För några

Kommunikationsministeriet vill snabbt få igenom en förordning som skulle tillåta att över 34 meter långa fordonskombinationer kan användas i trafiken utan särskilt tillståndsförfarande. Finland skulle vara det första landet i Europa som tillåter långtradare som är längre än 30 meter. I praktiken

Island firar 100 år som självständig stat. Jubileet som har uppmärksammats på Island under hela året kulminerar på lördag i Reykjavik med en fest där Danmarks drottning Margrethe II är hedersgäst. Island tillhörde fram till 1918 Danmark. – Drottning Margrethe (f. 1940) hann vara isländsk

Helsingfors är världens bästa stad på digitala transporttjänster och bäst i Europa på smartstadsturism. Helsingfors nådde flera topplaceringar i jämförelser mellan smarta städer 2018. Med en smart stad avses en stad vars digitala tjänster gör livet smidigt och klimatvänligt. Smarta städer jämförs

Drygt 60 översättare deltog i utbildningsdagen för författningsöversättare på Kommunförbundet, som arrangerades i samarbete med Statsrådets svenska språknämnd. Fältet var väl representerat – FPA, statsrådets kansli, banker och försäkringsbolag, samt egna företagare. Alla hade samlats för att ta del

Höger- eller vänsterstyre? Den traditionella blockpolitiken tappar terräng i Sverige. Allt fler kommuner går in för blocköverskridande samarbeten och minoritetsstyren. – Kommunalpolitik handlar om så mycket mer än höger- och vänsterblock, säger Johan Wänström , universitetslektor och

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt föregår med gott exempel i sitt arbete för tvåspråkighet. Språkprogram, ambassadörer och språkbrukstillägg hör till de konkreta åtgärder som tas inom sjukvårdsdistriktet. Pia Stoltzenberg har jobbat som utvecklingschef för HUS sedan mitten av augusti. Hon