Kommuntorget

Kommuntorget är den ledande tidningen inom kommunala nyheter på svenska. Följ med nyheterna på Kommuntorget.fi och Twitter.

Kommunförbundets Svenska delegation samlades till sitt första möte i tisdags. Delegationen som leds av riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP) har femton medlemmar från kommunerna i Svenskfinland och Åland. Delegationens mandatperiod är 2018-22. Svenska delegationens uppdrag är att medverka till att

Justitiekanslern (JK) anser att landskapsvalet bör skjutas upp. Enligt JK kan landskapsvalet arrangeras tidigast ett halvt år efter det att de lagpaket som styr vård- och landskapsreformen har godkänts i riksdagen. Det här framgick på tisdagen, när JK hördes av riksdagens social- och

Vi har en övertro på planering och strategier, när vi egentligen borde fokusera mer på relationer och det vi verkligen gör på jobbet, säger Åsa Lundquist Coey, doktor i komplexitet och chefskonsult. Arbetslivet är komplext. Med det menar Åsa Lundquist Coey att det är oförutsägbart och osäkert. Små

Kommunernas personal krymper för sjätte året i rad. I fjol uppgick antalet kommunalt anställda till 419 000, visar Statistikcentralens lönestatistik. Jämfört med året innan minskade personalstyrkan med 2 233 löntagare (0,5 procent). Kommunalt anställda läkare, musiker och skådespelare har ökat en

Skjut inte upp vårdreformen igen, säger nyvalda sjukvårdsdirektören Marina Kinnunen i Vasa. Hennes viktigaste uppdrag just nu är att förbereda Österbotten för vårdreformen. Förarbetet är klart och nu behövs det konkreta beslut och ny lagstiftning. Som före detta tävlingssimmare är Marina Kinnunen

När solpanelerna på taket till Hagaparkens skola tas i bruk står solenergin för ungefär 20 procent av elförsörjningen i skolan. – Det här är helt kostnadsneutralt för staden. Vi minskar utsläppen och sparar på sikt stora summor, säger Hangös stadsdirektör Denis Strandell. Det är en mulen dag då

Avgångsvederlag, arbetsfördelning mellan politikerna och kommundirektören, tidsbundet eller inte. I kommundirektörsavtalen kommer man överens om viktiga principer som skyddar både kommunen och direktören i en konfliktsituation. Kommuntorget har granskat kommundirektörsavtalen i Svenskfinland. På

Fullmäktige i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla godkände gemensamt ett kritiskt utlåtande om landskaps- och vårdreformen under sitt möte i Vanda på tisdag. Helsingfors röstade för det kritiska utlåtandet med rösterna 79-3 (en tom, 2 borta), Esbo 49-24 och Vanda 48-16. Fullmäktige i Grankulla

Ida Sulin vikarierar Sandra Bergqvist som sakkunnig och teamledare för det svenska teamet från och med augusti. Sulin jobbar för tillfället som ledande jurist vid Kommunförbundets juridiska enhet och har bland annat kommunallagen, språklagen och dataskyddsfrågor på sitt bord. Som teamledare leder

Både fruktsamheten och nativiteten sjunker i Finland. Det är en allmän trend som gäller alla områden och både finsk- och svenskspråkiga. Flest större barnfamiljer finns ändå fortfarande i norra Österbotten. – Fruktsamheten och nativiteten sjunker både i städerna och på landsbygden. Det är en allmän

Bättre kollektivtrafik och trafikförbindelser, fungerande basservice och fortsatt utveckling av skolor och daghem. Det här skulle få unga politiker i Västnyland att stanna i regionen också som vuxna. Det är en handfull unga politiker som samlats i Ingå dagen efter första maj för att fundera på hur

Tredje sektorns aktörer borde höras mer inför reformerna. Organisationerna och föreningarna har nära kontakt med kunderna och vet vad de behöver. Bl.a. de här åsikterna fördes fram under den den svenskspråkiga organisationsträffen som projektet Nyland 2019 bjöd in till. – Meningen är att det vi lär

Stadscykelsystemet i Åbo invigs av stadsdirektör Minna Arve den första maj. Alla 300 Föli-cyklar finns på Domkyrkotorget för lanseringstillfället, varefter frivilliga för cyklarna till sina respektive cykelstationer. Nätverket av stadscykelstationer sträcker sig från Kuppis via centrumområdet till

– De som varit med och berett landskapsreformen vet vad den handlar om. Därför tycker jag riksdagsledamöter bra kan ställa upp i landskapsvalet, säger Paula Risikko (Saml.) som själv tänker kandidera. Risikko är riksdagens talman sedan februari i år och också medlem i stadsfullmäktige i Seinäjoki.

Fem personer har sökt tjänsten som stadsdirektör i Nykarleby efter att nuvarande kommundirektör Gösta Willman går i pension i höst. Bland de sökande finns bl.a. Malax nuvarande kommundirektör Mats Brandt. Tjänsten tillträds från 1.10.2018 eller enligt överenskommelse. Thomas Björk (1966) Nykarleby

Det är en besvikelse att regeringen ännu inte slagit fast om de kommunbaserade försöken som gett utmärkta sysselsättningsresultat i Tammerfors- och Åboregionerna får fortsätta eller inte, konstaterar Kommunförbundet i en kommentar till regeringens ramförhandlingar. Om försöken avslutas leder det