Kommuntorget

Kommuntorget är den ledande tidningen inom kommunala nyheter på svenska. Följ med nyheterna på Kommuntorget.fi och Twitter.

Daghemsföreståndaren får ett samtal av en släkting som undrar om det finns en ledig plats för det egna barnet. Svaret är först nej, andra barn har också backats, men plötsligt dyker en ledig plats upp. Om så sker är det korruption, skriver Kommunförbundets jurister i en färsk manual. För några

Kommunikationsministeriet vill snabbt få igenom en förordning som skulle tillåta att över 34 meter långa fordonskombinationer kan användas i trafiken utan särskilt tillståndsförfarande. Finland skulle vara det första landet i Europa som tillåter långtradare som är längre än 30 meter. I praktiken

Island firar 100 år som självständig stat. Jubileet som har uppmärksammats på Island under hela året kulminerar på lördag i Reykjavik med en fest där Danmarks drottning Margrethe II är hedersgäst. Island tillhörde fram till 1918 Danmark. – Drottning Margrethe (f. 1940) hann vara isländsk

Helsingfors är världens bästa stad på digitala transporttjänster och bäst i Europa på smartstadsturism. Helsingfors nådde flera topplaceringar i jämförelser mellan smarta städer 2018. Med en smart stad avses en stad vars digitala tjänster gör livet smidigt och klimatvänligt. Smarta städer jämförs

Drygt 60 översättare deltog i utbildningsdagen för författningsöversättare på Kommunförbundet, som arrangerades i samarbete med Statsrådets svenska språknämnd. Fältet var väl representerat – FPA, statsrådets kansli, banker och försäkringsbolag, samt egna företagare. Alla hade samlats för att ta del

Höger- eller vänsterstyre? Den traditionella blockpolitiken tappar terräng i Sverige. Allt fler kommuner går in för blocköverskridande samarbeten och minoritetsstyren. – Kommunalpolitik handlar om så mycket mer än höger- och vänsterblock, säger Johan Wänström , universitetslektor och

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt föregår med gott exempel i sitt arbete för tvåspråkighet. Språkprogram, ambassadörer och språkbrukstillägg hör till de konkreta åtgärder som tas inom sjukvårdsdistriktet. Pia Stoltzenberg har jobbat som utvecklingschef för HUS sedan mitten av augusti. Hon

Styrelsen beslöt att välja Otto Domars till Kårkulla samkommuns nya verksamhetschef. Domars är politices magister och bosatt i Vasa. Tidigare har han fungerat som regionchef för Mellersta och Södra Österbotten. Som regionchef har han åtagit sig utvecklingsuppgifter i form av samkommunala projekt. –

Kom med och lär dig mer om webbtillgänglighet på svenska! Kraven i webbtillgänglighetsdirektivet har trätt i kraft i september 2018 och implementeras gradvis i kommunernas webbtjänster. Missa inte! Tisdag 11.12. kl. 12 – 16, Helsingfors, Hagnäskajen 6 . En tillgänglig ingång finns på byggnadens

Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori skriver i sin blogg att Helsingfors stad eventuellt borde sköta sin intressebevakning själv, utan Kommunförbundet. – One size fits all-tänkesättet är inte dagens melodi, om det någonsin ens varit det, skriver Vapaavuori i ett blogginlägg från 20 november.

Minna Karhunen blir ny verkställande direktör för Finlands kommunförbund. Karhunen blir den första kvinnan i VD-stolen på Kommunförbundet. När Minna Karhunen beslöt sig för att söka VD-jobbet på Finlands Kommunförbund bestämde hon sig för att driva två saker: Kommunförbundet ska bli Finlands

Grankulla har fortsättningsvis landets lägsta inkomstskattesats, 17 procent. Två kommuner i Svenskfinland har en inkomstskattesats på 22 procent, nämligen Raseborg och Kronoby. – För Grankulla ser situationen just nu relativt bra ut. Vi har inga lån, vi har en bra kommundirektör, Christoffer Masar ,

Den finländska lagstiftningen är på många sätt ett föredöme som ger verktyg för en lyckad integration av nyanlända, men brister i implementeringen försvårar integrationen i våra kommuner, konstaterar Folktinget och Bildningsalliansen i ett gemensamt i uttalande från de finlandssvenska

Finland behöver hitta nya samarbetsformer mellan den offentliga och idéburna sektorn, säger ordförande Christina Merker-Siesjö från den framgångsrika Yalla Trappan i Malmö. Christina Merker-Siesjö är en av föreläsarna på de finlandssvenska integrationsdagarna 19-20.11 på Hanaholmen. Elena Zapolskaya

Nästa år stiger kommunalskatten för 480 000 invånare. 46 kommuner har beslutat att höja sin skattesats för år 2019. Bland kommunerna på det finländska fastlandet har Haapajärvi, Honkajoki, Jämijärvi, Reisjärvi och Östermark nästa år den högsta kommunalskattesatsen, 22,50 procent, medan Grankulla har

Vi måste ta tillbaka beteendereglerna i politiken, säger kommunforskaren Siv Sandberg vid Åbo Akademi. Sandberg deltog i Finlands Svenska Kommunalförenings symposium i Helsingfors på torsdagen. Temat för symposiet var Åtal och straff för tjänstebrott – en ökad risk i det kommunala

De stora städerna och Kommunförbundet anser att staten i allt större utsträckning bör delta i stadsregionernas investeringar i ett hållbart trafiksystem och i finansieringen av kollektivtrafiken. Kraven är att kommunerna ska delta i statens trafikinfrastrukturprojekt med en allt större