Kommuntorget

Kommuntorget är den ledande tidningen inom kommunala nyheter på svenska. Följ med nyheterna på Kommuntorget.fi och Twitter.

Det finns inget politiskt intresse i Finland att definiera vårdkvalitet. Den slutsatsen drar omvärldsanalytikern Björn Sundell i en färsk pamflett utgiven av tankesmedjan Magma . Sundell har plöjt igenom det tusen sidor långa lagförslaget till vård- och landskapsreform och inte hittat ett enda

Kommunförbundet vill att kommunerna ska få rätt att utföra säkerhetskontroller i kommunens offentliga lokaler. I dag har kommunerna ingen laglig rätt att säkerhetsgranska publiken vid till exempel ett fullmäktigemöte eller en invånarkväll. – Världen förändras och Finlands lagstiftning släpar efter.

Kimitoöns kommun budgeterar ett underskott på 2,5 miljoner euro för nästa år. Underskottet beror bland annat på ökade personalkostnader samt på ökade köp av tjänster. Enligt budgetprognosen för 2018 kommer underskottet i år att bli cirka 1,4 miljoner euro mot ett budgeterat minus på knappt 2,4

Efter landskaps- och vårdreformen minskar kommunernas lagstadgade uppgifter. Hur stora ska statsandelarna vara då? Finansministeriet inleder en förstudie om hur kommunernas statsandelssystem borde utvecklas efter landskaps- och vårdreformen. I och med reformen minskar kommunernas lagstadgade

Kommunförbundet har valt pol.mag. Maira Kettunen till kommunkationsdirektör för förbundet. Hon tillträder sin nya befattning 19.11.2018. Maira Kettunen har tidigare varit kommunikationsdirektör för Fennovoima och hon har arbetat med kommunikation inom statsförvaltningen, bland annat för

Beslut om sanktioner för brott mot dataskyddslagen bör förankras i ett kollegium, konstaterar riksdagens förvaltningsutskott i sitt betänkande om den nya nationella dataskyddslagen. Kollegiet skulle bestå av dataskyddsombudsmannen och två biträdande dataskyddsombudsmän. Regeringen har föreslagit att

Malax kommun går vidare i rekryteringen av ny kommundirektör med tre sökande. De tre som kommer att intervjuas och genomgå lämplighetstest är Jenny Malmsten , Martin Norrgård och Marcus Beijar . Jenny Malmsten är politices magister och tf. kommundirektör i Malax. Martin Norrgård och Marcus Beijar är

Glad Svenska dagen till alla Kommuntorgets läsare. Visste ni att det finns 16 svenskspråkiga kommuner och 33 tvåspråkiga i vårt land? Läs mer om tvåspråkiga kommuner här. The post I dag firar vi Svenska dagen appeared first on kommuntorget.fi .

Sam Vuorinen blir ny kommundirektör i Mörskom. Fullmäktige valde Vuorinen på sitt möte på måndag kväll. Valet var enhälligt. Sam Vuroinen valdes bland 16 sökande, själv sökte han inte jobbet formellt, utan gav sitt medgivande. Sam Vuorinen, som är är magister i militärvetenskaper har varit tf.

Förnyelsen av fastighetsskatten skjuts upp. – Senareläggningen är en besvikelse för kommunerna, säger Henrik Rainio, tf direktör för Kommunförbundets kommunalekonomiska enhet. Regeringens proposition om första delen av fastighetsskattereformen flyttas till följande regeringsperiod. Det betyder att

65 kommuner har anmält 77 bidrag till idétävlingen Klash. Klash är en ny tävling med målet att hitta nya, kreativa lösningar på problem som kommunerna vill ha hjälp med att lösa. Målet är att stärka kommunernas livskraft. Många av de inlämnade tävlingsbidragen behandlar miljö- och klimatfrågor,

Kommunstyrelsen i Mörskom vill se Sam Vuorinen som ny kommundirektör. Sam Vuorinen är tf. kommundirektör i Ypäjä. Sam Vuorinen har inte sökt tjänsten den normala ansökningsvägen, utan ställde sig till förfogande i samband med att ansökningstiden för tjänsten förlängdes. Totalt har 16 personer sökt

Cygnaeus skola i Åbo inför mobilförbud på skolgården från och med nästa vecka fram till jul. Beslutet bygger på en enkät bland elevernas föräldrar och diskussioner med elever och personal. Rektor Nicke Wulff säger att man i höst redan har haft mobilfritt varannan vecka, skriver Åbo Underrättelser .

Rektorsdagarna i Åbo fortsatte på fredagen med lokala studiebesök vid bland annat Cygnaeus skola, yrkeshögskolan Novia och SparkUp, som är en del av Turku Science Park. SparkUp – Arbetsmiljö utvecklad för tillväxt Arbetsmiljön har stor betydelse, konstaterade de rektorer som besökte SparkUp, där man

I Vasa stads budget för år 2019 fortsätter balanseringen av ekonomin. Kommunalskatten föreslås höjas med en halv procent och lånemängden ökar till år 2020. Nästa år blir en vändpunkt för ekonomin. Sysselsättningsläget i hela landet har förbättrats. Befolkningsminskningen i Vasa har stannat av och i

115 rektorer samlas i Åbo för Rektorsdagarna 2018. Följ med flödet på twitterväggen! The post Följ med Rektorsdagarna 2018 appeared first on kommuntorget.fi .

Gymnasieutbildningen stöder kommunernas livskraft. Därför satsar även små kommuner på sina gymnasier då den lagstadgade finansieringen inte räcker till. Rapporten från forskningsprogrammet ARTTU2, (på finska) som koordineras av Kommunförbundet, kartlägger kommunernas ekonomiska satsningar på den

Fem personer sökte jobbet som kommundirektör i Malax. Hur man går vidare avgörs den femte november. Ansökningstiden för kommundirektörstjänsten gick ut fredagen den 19.10 kl 15. De fem sökande är: Marcus Beijar , politices magister, Korsholm Tapio Heilala , provisor, Bekkjarvik (Norge) Jenny

Kristinestad och Nykarleby har i höst fått nya stadsdirektörer. Mila Segervall är sedan mitten av augusti ny stadsdirektör i Kristinestad. Mats Brandt tillträdde stadsdirektörsposten i Nykarleby för några veckor sedan. Det är överraskande mycket som de två nya stadsdirektörerna i Österbotten har