Kommuntorget

Kommuntorget är den ledande tidningen inom kommunala nyheter på svenska. Följ med nyheterna på Kommuntorget.fi och Twitter.

En förlängd läroplikt hjälper inte de ungdomar som går från grundskolan till andra stadiets utbildning med otillräckliga kunskaper, eller som avbryter utbildningen på grund av andra problem. Det säger Terhi Päivärinta , direktör för undervisning och kultur vid Kommunförbundet. I samband med

Miljöministeriet har beviljat en halv miljon euro för tolv olika klimatprojekt i kommunerna. Miljöministeriets program Kommunernas klimatlösningar är ett treårigt program med målet att påskynda klimatarbetet i kommunerna och regionerna. Inom projekten strävar man efter att få beslutsfattarna i

Specialsjukvården vid Raseborgs sjukhus ligger i farozonen på grund av läkarbrist och höga kostnader. Västnyland riskerar även att förlora förlossningsavdelningen i Lojo. Framtiden för Raseborgs sjukhus utreds som bäst av Helsingfors och Nylands sjukvårdsområdes HUS ledande läkare Markku Mäkijärvi .

Rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar har förbättrats markant de senaste 20 åren. Men det finns fortfarande utrymme för förbättring och målet måste vara bättre kunskap och större förståelse hos beslutsfattarna. För drygt tio år sedan antogs konventionen om rättigheter för personer

Regeringsförhandlingarna verkar löpa bra, säger partifolket ute i kommunerna, väl medvetna om att de ekonomiska realiteterna ännu kommer att påverka resultatet. Kommuntorget frågade också vad som finns på önskelistan ute i kommunerna. Nicke Wulff , fullmäktigegruppordförande för SFP i Åbo och

Under förhandsröstningen i EU-valet (15 – 21.5) har även barnen möjlighet att rösta. Barnens val ordnas i fyrtio kommuner. I Barnens val är de uppställda kandidaterna djurkaraktärer som tävlar om barnens röster för att få resa ut i Europa: Ronja Räv, Ronny Ren, Brutus Björn, Hilda Häst, Ulla Uggla

Bättre kommunikationer och en utveckling av social- och hälsovården i samarbete med kommunerna. Här är de frågor som medlemmarna i Kommunförbundets svenska delegation vill att landets nya regering tar i tu med. För Ulf Heimberg (SDP) från Raseborg borde kärnfrågorna för den nya regeringen vara

Kommunagentens jobb är att så samarbetsfrön mellan bildningsväsendet och social- och hälsovårdssektorn. Tiden är knapp, men Gitta Harti ser optimistiskt på sitt nya uppdrag som koordinator för barnfamiljernas service i hela Svenskfinland. Med landskapsreformen i sikte tillsatte regeringen Sipilä

En tredjedel av de finländska kandidaterna i Europaparlamentsvalet är fullmäktigemedlemmar. Av de 269 som kandiderar i vårens EU-val är så många som 92 fullmäktigemedlemmar i sina hemkommuner. Kandidaterna kommer från 73 olika finländska kommuner. De flesta är från Helsingfors (11 kandidater), Åbo

En tredjedel av de finländska kandidaterna i Europaparlamentsvalet är fullmäktigemedlemmar. Av de 269 som kandiderar i vårens EU-val är så många som 92 fullmäktigemedlemmar i sina hemkommuner. Kandidaterna kommer från 73 olika finländska kommuner. 30 procent av kandidaterna i EU-valet kandiderade i

En allt mer komplex värld tvingar beslutsfattare att göra det som finländska skolever redan gör: granska stora fenomen ur många olika perspektiv. Ekonomin väger fortfarande tung men inte alla värderingar kan omsättas i euron De pågående regeringsförhandlingarna har introducerat ett nytt begrepp i

Det behövs ökad statlig finansiering för att åtgärda statens väg- och bannät som är i dåligt skick. Kommunförbundet och de 295 fastlandskommunernas kommun- och stadsdirektörer vill höja statens budget för trafikinfrastrukturen med 800 miljoner euro. Det är nödvändigt att höja den nuvarande årliga

SFP tar med österbottniska kommundirektörer i regeringsförhandlaringarna. Partisekreterare Guseff säger att deras erfarenhet och sakkunskap behövs. Inför regeringsförhandlingarna förstärker SFP sitt team med folk från kommunfältet, men det är inte i egenskap av sådana som partiet värvat dem, säger

Höj skatten och behåll servicen! Fortsättningsvis accepterar en majoritet av kommuninvånarna en höjd kommunalskattesats — om en höjning krävs för att hålla den kommunala servicen intakt. Det framgår av slutrapporten om forskningsprogrammet ARTTU2 som publiceras i dag. I forskningsprogrammet

I Finland inrättas ett omfattande samarbetsforum för offentlig upphandling som heter Upphandlingar . Samarbetsforumet ska utarbeta en nationell strategi för offentliga upphandlingar. Värdet av de offentliga upphandlingarna uppgår till ca 35 miljarder euro per år. Dessa medel kan användas till att

Sex veckor efter riksdagsvalet är det dags för ett nytt val i Finland. Europaparlamentsvalet arrangeras den 26 maj och det finns en risk för valtrötthet. I senaste EU-val röstade endast 39 procent av finländarna. Hur syns EU-parlamentsvalet i våra närmaste grannländer? Kommuntorget har tagit pulsen

I det konstitutionella samspelet mellan kommuner, stat och EU har kommunerna en delvis outnyttjad möjlighet att påverka EU-lagstiftningen. I både lagstiftningen och genomförandet av EU-rätten är kommunernas rättsliga utrymme större än deras egentliga roll, skriver Henrik Wenander , professor vid

Kommunernas statsandelar växer med 994 miljoner euro (tolv procent) från 2019 till 2020 enligt nuvarande statsandelslagar. Den totala summan är 9 377 miljoner euro för 2020, jämfört med 8 383 miljoner euro år 2019. Statsandelen för kommunal basservice ökar med 989 miljoner euro 2020.

Kommunernas statsandelar höjs med 994 miljoner euro från 2019 till 2020 enligt nuvarande statsandelslagar. Det är inte frågan om en kompensation för konkurrenskraftsavtalet, bara försämringen som upphör, säger Kommunförbundet. Den totala summan är 9 377 miljoner euro för 2020 (+12 procent), jämfört

Socialdemokraternas partiordförande Antti Rinne fortsätter förhandla fram nästa regering tillsammans med Centern, De gröna, Vänsterförbundet och SFP. Det stod klart på onsdag förmiddag efter att Centern tackat ja till fortsatta förhandlingar. Kommunförbundets vd Minna Karhunen säger att det