Kommuntorget

Kommuntorget är den ledande tidningen inom kommunala nyheter på svenska. Följ med nyheterna på Kommuntorget.fi och Twitter.

Det finns ännu tid att anmäla sig till årets Ekonomi- och finansieringsforum den 13-15.2.2019 ombord på M/S Silja Serenade. Anmälningstiden löper ut fredag 18 januari. Kommunförbundets nya verkställande direktör Minna Karhunen medverkar i det svenska parallellprogrammet som startar när färjan lägger

16 personer har sökt tjänsten som ekonomidirektör för Åbo stad. Tjänsten kommer att besättas så snart som möjligt. Tjänsten lediganslogs då tidigare direktören Jukka Laiho övergick till andra uppgifter i oktober 2018. Följande personer har sökt tjänsten: Anne Arvola ( Åbo), Pasi Dahlbo (Helsingfors)

16 personer har sökt tjänsten som ekonomidirektör för Åbo stad. Tjänsten kommer att besättas så snart som möjligt. Tjänsten lediganslogs då tidigare direktören Jukka Laiho övergick till andra uppgifter i oktober 2018. Följande personer har sökt tjänsten: Anne Arvola ( Åbo), Pasi Dahlbo (Helsingfors)

Infartsparkeringarna ska vara till för dem som åker kollektivt. Om parkeringarna öppnar för alla, kommer de att fyllas av bilar där bilisterna inte åker kollektivt, befarar Kommunförbundet och städerna Helsingfors, Esbo och Tammerfors. Infartsparkering är avsedd för dem som anlitar kollektivtrafik

Efter en kort uppgång för ca 10 år sedan har trenden nu vänt. De svenskspråkiga i Finland minskar inte bara procentuellt utan också i antal. Dessutom bor finlandssvenskarna allt mer utspritt. Att få service på svenska blir mindre självklart. Visste du att… Det inte finns några svenskspråkiga i

Från och med den 21 januari ökas den högsta tillåtna längden för fordonskombinationer i vägtrafiken från 25,25 meter till 34,50 meter. Enligt Kommunförbundet kommer detta att medföra extra kostnader och arbete för kommunerna. Den högsta tillåtna massan kommer fortfarande att vara 76 ton. Det blir

Sysselsättningsgraden under nästa regeringsperiod bör öka till åtminstone 75 procent, anser Kommunarbetsgivarna KT. Finansieringen av välfärdstjänsterna för den åldrande befolkningen, pensionerna och den övriga sociala tryggheten förutsätter ett brett åtgärdspaket i det kommande regeringsprogrammet.

Kommunernas marknadsföring har blivit mer systematisk och har fått mer resurser visar Kommunförbundets marknadsföringsundersökning. Oftast profileras kommunen med hjälp av livsmiljön, boendet eller det geografiska läget. Nästan hälften av kommunerna tror att satsningarna på marknadsföring kommer att

När vi talar om etiska problem i det kommunala beslutsfattandet handlar det sällan om mutor. Däremot upplever kommundirektörerna att ineffektivt arbete döljs, att ärenden fördröjs och att information undanhålls. Uppgifterna framgår av en enkät om kommundirektörernas arbetshälsa som besvarades av

Kommuner och landsting med borgerligt styre i Sverige ökar, visar en sammanställning som Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gjort. Den borgerliga alliansen styr nu i nästan 38 procent av kommunerna i Sverige mot 31 procent efter senaste val. Antalet kommuner som styrs av det rödgröna blocket

I år minskar statsandelarna med 70 miljoner euro. Konkurrenskraftavtalet och frysningen av indexhöjningarna fortsätter att påverka statsandelarnas storlek. Kommunerna beviljas sammanlagt 8 389 miljoner euro i statsandelar år 2019, vilket är mindre än föregående år (8 458 miljoner). Det betyder att

Ekonomie magister Henrik Rainio har valts till Borgå stads finansdirektör. Rainio blir finansdirektör efter att ha varit tf. direktör på Finlands kommunförbunds avdelning för kommunalekonomi. Tidigare har han arbetat bl.a. som direktör för Kommunförbundets kontor i Bryssel samt i olika

Finlands yngsta kommundirektör finns i Nousis norr om Åbo. Teemu Heinonen som tillträder kommundirektörsposten i början av nästa år är 26 år, ett år yngre än Erno Heikkinen som är kommundirektör i Suomussalmi och som hittills varit Finlands yngsta kommundirektör. Teemu Heinonen är magister i

Mer fisk kan odlas i Finland men i så fall längre ut till havs eller på land. Det framhålls i en nationell strategi. Fisk är hälsosam mat men merparten av den fisk som äts i Finland i dag är importerad. Fiskodling är en omdebatterad näring på grund av miljöbelastningen. Havet tål inte mer, säger

Det nya fängelset i Vaala ska i första hand placeras på en tomt som ligger nära kommunens centrum, anser justitieministeriet. Tomten som valts för fängelset är nära kommunens centrum, i korsningen mellan Järvikyläntie och Vaarakaarrontie. Enligt Vaala kommun är tomten det bästa stället att placera

Nativiteten i Helsingfors ligger på historiskt låg nivå, visar stadens statistik (finska). Också i resten av landet minskade nativiteten under 2017. Ändå ökade befolkningsmängden i Helsingfors totalt sett på grund av inflyttning. Kvinnor i Helsingfors föder färre barn än i resten av landet. Antalet

Tre månader gammal. Sin ringa till trots ålder är det redan Bonnie Forsströms femte besök på barnrådgivningen vid Ystadsgården i Ekenäs. I väntrummet springer två flickor omkring i cirklar och den tredje, lillasyster, blir ammad i mammas famn. Systrarna springer genast fram och granskar lilla Bonnie

Kommuntorget önskar er alla god jul och gott nytt år! Redaktionen håller julstängt till den 7 januari. Vi bjuder på ett plock artiklar att läsa under julhelgen! Världen förändras – tryggheten består Rådgivningen är en av de mest uppskattade av de kommunala social- och hälsovårdstjänsterna. Möt två

Hög sysselsättning och låg arbetslöshet har räddat Åland ur ekonomisk kris, säger Mats Löfström, riksdagsledamot från Åland. Lövström kräver att staten justerar sin grundfinansieringen av Åland och beaktar den snabba befolkningstillväxten. – Åland behöver en klumpsumma som motsvarar Ålands