Kommuntorget

Kommuntorget är den ledande tidningen inom kommunala nyheter på svenska. Följ med nyheterna på Kommuntorget.fi och Twitter.

Ålands hållbarhetsagenda har vunnit EU:s pris för hållbar utveckling 2019. Åland är den enda vinnaren från Norden då det så kallade European Sustainability Award delas ut för första gången. Åland och Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland har utsetts till vinnare i kategorin för samhällen upp

Kommunerna måste få påverka klimatmålen och resurser måste riktas till att stödja klimatåtgärder i kommunerna. Kommunförbundet vill se ett starkare partnerskap mellan staten och kommunerna i bekämpandet av klimatförändringen. Kommunförbundet har kompletterat sina klimatpolitiska mål för

Små kommuner är smarta kommuner. Smarta kommuner är hållbara, kreativa, digitala och modiga. Det delar och involverar. Engagerar och testar. Och framför allt: de samarbetar. Över 200 personer med anknytning till kommunfältet har samlats till konferensen Smart Little Village i Skurup , i Skåne under

Kommunerna har börjat satsa mer på att främja sysselsättningen, det visar resultaten från Kommunförbundets färska sysselsättningsenkät. Kommunerna spenderar över 800 miljoner euro på sysselsättningsfrämjande åtgärder, när man räknar med kommunernas andel av arbetsmarknadsstödet. Beloppet har ökat

Ungefär en tredjedel av de 311 kommunerna i Finland har ett namn på både finska och svenska. Av dem är 81 enspråkigt finska, till exempel Kontiolax och Ackas. Av landets 33 tvåspråkiga kommuner har alla utom Korsnäs ett finskt och ett svenskt namn. Av de enspråkigt svenska kommunerna är det endast

Ungefär en tredjedel av de 311 kommunerna i Finland har ett namn på både finska och svenska. Av dem är 81 enspråkigt finska, till exempel Kontiolax och Ackas. Av landets 33 tvåspråkiga kommuner har alla utom Korsnäs ett finskt och ett svenskt namn. Av de enspråkigt svenska kommunerna är det endast

Ungefär en tredjedel av de 311 kommunerna i Finland har ett namn på både finska och svenska. Av dem är 81 enspråkigt finska, till exempel Kontiolax och Ackas. Av landets 33 tvåspråkiga kommuner har alla utom Korsnäs ett finskt och ett svenskt namn. Av de enspråkigt svenska kommunerna är det endast

Miljö och ansvarsfullhet betonas i kommunernas marknadsföring. Kommunerna satsar på nya klimatåtgärder, väcker diskussion och skapar samtidigt en positiv bild av kommunen. – Kommunerna bygger nu med hållbara idéer gemenskap och livskraft, lockar turister och nya invånare samt satsar på utveckling av

Korsholms kommunfullmäktige förkastade samgångsavtalet med Vasa med rösterna 23 mot 19. Korsholms fullmäktige sammanträdde på tisdagkvällen för att ta ställning till kommunens framtid och en eventuell sammanslagning med Vasa. Det blev ett långt möte med otaliga talturer och flera hänvisningar till

Fullmäktige i Korsholms kommun beslöt att ta upp samgångsavtalet med Vasa stad till behandling som extra ärende utanför föredragningslistan på sitt möte den 2 april. Förslaget att ta upp ärendet som extra ärende på föredragningslistan vann i en omröstning med 24 röster för och 19 emot. The post

Är du förtroendevald i Helsingfors, Vanda, Esbo eller Grankulla? Kom med och lär känna dina svensk- och tvåspråkiga politikerkollegor i huvudstadsregionen. Kommunförbundets svenska team bjuder in till politikerträffen Tillsammans på svenska den 7 maj i Kommunernas hus. – Vi vill understödja ett gott

Befolkningstillväxten blev långsammare i Helsingfors, men snabbare i Esbo och Vanda. I Vanda växte befolkningen rekordsnabbt. I Helsingfors ökade folkmängden med 0,7 procent, det vill säga 4 770 invånare, under år 2018. Totalt hade Helsingfors 648 042 invånare vid årsskiftet 2018-2019.

Befolkningstillväxten blev långsammare i Helsingfors, men snabbare i Esbo och Vanda. I Vanda växte befolkningen rekordsnabbt. I Helsingfors ökade folkmängden med 0,7 procent, det vill säga 4 770 invånare, under år 2018. Totalt hade Helsingfors 648 042 invånare vid årsskiftet 2018-2019.

Magister i hälsovetenskaper Katja Blomberg har valts till vårdchef vid social- och hälsovårdssektorn vid Borgå stad. – Det är fint att tjänsten väckte så stort intresse. Vi hoppas att uppgifter i social- och hälsovårdssektorn i Borgå också i fortsättningen väcker intresse bland sökande, säger social

Controller är en titel som oftast förknippas med företagsvärlden. Istället för ekonomiska nyckeltal följer Antti Yliselä upp övervakningen av mänskliga rättigheter. Antti Yliselä , controller för mänskliga rättigheter vid Göteborgs stads grundskoleförvaltning, arbetar för att främja mänskliga

Controller är en titel som oftast förknippas med företagsvärlden. Istället för ekonomiska nyckeltal arbetar Antti Yliselä med mänskliga rättigheter. Antti Yliselä , controller för mänskliga rättigheter vid Göteborgs stads grundskoleförvaltning, arbetar för att främja mänskliga rättigheter på

Hälften av pensionärerna får mindre än 1 500 euro i månaden i pension. De största genomsnittliga pensionerna betalades i Grankulla i Nyland, de minsta i Storå i Södra Österbotten. I fjol var den genomsnittliga totalpensionen 1 680 euro i månaden, ca 20 euro mer än år 2017. Nästan 40 procent av

Det behövs fortfarande en social- och hälsovårdsreform och de ursprungliga målen för vårdreformen måste drivas framåt. Så lyder Kommunförbundets riktlinjer för social- och hälsovårdsreformen. Kommunförbundets styrelse godkände vid sitt sammanträde den 21 mars förbundets riktlinjer för revideringen