Kommuntorget

Kommuntorget är den ledande tidningen inom kommunala nyheter på svenska. Följ med nyheterna på Kommuntorget.fi och Twitter.

Drygt 60 översättare deltog i utbildningsdagen för författningsöversättare på Kommunförbundet, som arrangerades i samarbete med Statsrådets svenska språknämnd. Fältet var väl representerat – FPA, statsrådets kansli, banker och försäkringsbolag, samt egna företagare. Alla hade samlats för att ta del

Höger- eller vänsterstyre? Den traditionella blockpolitiken tappar terräng i Sverige. Allt fler kommuner går in för blocköverskridande samarbeten och minoritetsstyren. – Kommunalpolitik handlar om så mycket mer än höger- och vänsterblock, säger Johan Wänström , universitetslektor och

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt föregår med gott exempel i sitt arbete för tvåspråkighet. Språkprogram, ambassadörer och språkbrukstillägg hör till de konkreta åtgärder som tas inom sjukvårdsdistriktet. Pia Stoltzenberg har jobbat som utvecklingschef för HUS sedan mitten av augusti. Hon

Styrelsen beslöt att välja Otto Domars till Kårkulla samkommuns nya verksamhetschef. Domars är politices magister och bosatt i Vasa. Tidigare har han fungerat som regionchef för Mellersta och Södra Österbotten. Som regionchef har han åtagit sig utvecklingsuppgifter i form av samkommunala projekt. –

Kom med och lär dig mer om webbtillgänglighet på svenska! Kraven i webbtillgänglighetsdirektivet har trätt i kraft i september 2018 och implementeras gradvis i kommunernas webbtjänster. Missa inte! Tisdag 11.12. kl. 12 – 16, Helsingfors, Hagnäskajen 6 . En tillgänglig ingång finns på byggnadens

Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori skriver i sin blogg att Helsingfors stad eventuellt borde sköta sin intressebevakning själv, utan Kommunförbundet. – One size fits all-tänkesättet är inte dagens melodi, om det någonsin ens varit det, skriver Vapaavuori i ett blogginlägg från 20 november.

Minna Karhunen blir ny verkställande direktör för Finlands kommunförbund. Karhunen blir den första kvinnan i VD-stolen på Kommunförbundet. När Minna Karhunen beslöt sig för att söka VD-jobbet på Finlands Kommunförbund bestämde hon sig för att driva två saker: Kommunförbundet ska bli Finlands

Grankulla har fortsättningsvis landets lägsta inkomstskattesats, 17 procent. Två kommuner i Svenskfinland har en inkomstskattesats på 22 procent, nämligen Raseborg och Kronoby. – För Grankulla ser situationen just nu relativt bra ut. Vi har inga lån, vi har en bra kommundirektör, Christoffer Masar ,

Den finländska lagstiftningen är på många sätt ett föredöme som ger verktyg för en lyckad integration av nyanlända, men brister i implementeringen försvårar integrationen i våra kommuner, konstaterar Folktinget och Bildningsalliansen i ett gemensamt i uttalande från de finlandssvenska

Finland behöver hitta nya samarbetsformer mellan den offentliga och idéburna sektorn, säger ordförande Christina Merker-Siesjö från den framgångsrika Yalla Trappan i Malmö. Christina Merker-Siesjö är en av föreläsarna på de finlandssvenska integrationsdagarna 19-20.11 på Hanaholmen. Elena Zapolskaya

Nästa år stiger kommunalskatten för 480 000 invånare. 46 kommuner har beslutat att höja sin skattesats för år 2019. Bland kommunerna på det finländska fastlandet har Haapajärvi, Honkajoki, Jämijärvi, Reisjärvi och Östermark nästa år den högsta kommunalskattesatsen, 22,50 procent, medan Grankulla har

Vi måste ta tillbaka beteendereglerna i politiken, säger kommunforskaren Siv Sandberg vid Åbo Akademi. Sandberg deltog i Finlands Svenska Kommunalförenings symposium i Helsingfors på torsdagen. Temat för symposiet var Åtal och straff för tjänstebrott – en ökad risk i det kommunala

De stora städerna och Kommunförbundet anser att staten i allt större utsträckning bör delta i stadsregionernas investeringar i ett hållbart trafiksystem och i finansieringen av kollektivtrafiken. Kraven är att kommunerna ska delta i statens trafikinfrastrukturprojekt med en allt större

Det finns inget politiskt intresse i Finland att definiera vårdkvalitet. Den slutsatsen drar omvärldsanalytikern Björn Sundell i en färsk pamflett utgiven av tankesmedjan Magma . Sundell har plöjt igenom det tusen sidor långa lagförslaget till vård- och landskapsreform och inte hittat ett enda

Kommunförbundet vill att kommunerna ska få rätt att utföra säkerhetskontroller i kommunens offentliga lokaler. I dag har kommunerna ingen laglig rätt att säkerhetsgranska publiken vid till exempel ett fullmäktigemöte eller en invånarkväll. – Världen förändras och Finlands lagstiftning släpar efter.

Kimitoöns kommun budgeterar ett underskott på 2,5 miljoner euro för nästa år. Underskottet beror bland annat på ökade personalkostnader samt på ökade köp av tjänster. Enligt budgetprognosen för 2018 kommer underskottet i år att bli cirka 1,4 miljoner euro mot ett budgeterat minus på knappt 2,4

Efter landskaps- och vårdreformen minskar kommunernas lagstadgade uppgifter. Hur stora ska statsandelarna vara då? Finansministeriet inleder en förstudie om hur kommunernas statsandelssystem borde utvecklas efter landskaps- och vårdreformen. I och med reformen minskar kommunernas lagstadgade