Kommuntorget

Kommuntorget är den ledande tidningen inom kommunala nyheter på svenska. Följ med nyheterna på Kommuntorget.fi och Twitter.

Kommunmarkanden som firar 25-årsjubileum är större än någonsin. Antalet utställare och seminarier är fler än förut och när dörrarna stängdes på torsdagen hade kommunernas hus besökts av hela 7800 människor. Sandra Ahtola och Petra Qvist-Hämäläinen Kommuntorget har tagit pulsen på några av besökarna.

Christina Gestrin på Nylands förbund blir utrikesministeriets särskilda medarbetare för Östersjösamarbetet. Det är utrikesminister Timo Soini som har utnämnt Gestrin. Christina Gestrin är agronomie- och forstmagister, EMBA och tidigare riksdagsledamot och minister. Hennes uppdrag blir att främja

Valresultatet i Sverige räknas fortfarande och säkerheten över hur den politiska kartan i kommuner, landsting och nationen ser ut i praktiken är ännu stor. – Så var valet genomfört och nu börjar arbetet med att formera styren i kommuner, landsting och regioner. På många håll är läget lika osäkert

Mötesarvodena för kommunernas fullmäktigeledamöter varierar mellan 30 och 385 euro. Det framgår av Kommunförbundets färska utredning om arvodena och ersättningarna till de förtroendevalda i fastlandskommunerna i början av fullmäktigeperioden. Mötesarvodena i fullmäktige, kommunstyrelserna och

Kimitoöns kommunfullmäktige utsåg en ny revisionsnämnd på sitt möte på måndagen. Revisionsnämnden avsattes enligt kommunstyrelsens förslag, eftersom nämndmedlemmarna hamnat i en förtroendekris. Bakgrunden är att nämndens vice ordförande Janne Salonen (obunden) utan de övriga nämndmedlemmarnas

I nästa år kommer över en miljon finländare att leva i en vardag där ett landskap, en samkommun eller en privat aktör producerar social- och hälsovårdstjänsterna centraliserat. Allt fler kommuner har gått in för att lägga ut och integrera sin social- och hälsovård i större enheter. Oberoende av hur

Här sitter jag nu andra dagen på Kommunförbundets brysselkontor och blev tillfrågad att skriva en presentation om mig själv. Frågan ledde till tankar om ja, hur hamnade jag egentligen här. Mitt namn är alltså Rosanna Blomster och jag har nyligen inlett min praktikperiod på Kommunförbundets kontor i

Rosanna Blomster är Brysselkontorets nya praktikant från och med september. Blomster är nyutexaminerad från Åbo Akademi med en magister i statskunskap. Som kulturfondens praktikant kommer hon att arbeta under kontorets ledning i tio månader. Som praktikant kommer Blomster att bistå kontoret i att

Enligt tidningen Kokkola-lehti misstänks högre tjänsteman vid Karleby stad för grov förskingring och missbruk av tjänsteställning. Österbottens polisinrättning bekräftar att en brottsutredning pågår. Enligt uppgift är det inte frågan om några stora penningsummor, det handlar om misstanke om missbruk

Fyra av fem österbottningar är beredda att rösta i landskapsvalet visar en utredning som Stiftelsen för kommunal utveckling (KAKS) har gjort. Av nylänningarna skulle två av tre rösta i landskapsvalet. Stiftelsen för kommunal utveckling (KAKS) har utrett hur medborgarna i de nya landskapen ställer

Kommundirektörer i små kommuner kandiderar gärna i landskapsvalet. Bland kommundirektörerna i större kommuner och städer är intresset för en kandidatur i landskapsvalet betydligt svalare, visar en enkät som Lännen Media har gjort. Omkring en femtedel av de kommundirektörer som svarade på enkäten,

Kommunförbundets vice vd Timo Rein a och Laitilas stadsdirektör J ohanna Luukkonen blir styrelseledamöter i Hansel Ab. Den nya styrelsen inleder arbetet vid årsskiftet. Finlands Kommunförbund rf:s förbundsdelegation beslutade i maj att KL-Kuntahankinnat Oy fusioneras med Hansel Ab. Efter fusionen

Kommunförbundets verkställande direktör Jari Koskinen avgår från sitt uppdrag i slutet av februari 2019. Koskinen informerade i dag Kommunförbundets styrelse om sina planer. Uppsägningstiden är ett halvt år vilket betyder att Koskinen avgår i slutet av februari 2019. Jari Koskinen säger att han

Kommunförbundets arbetsutskott anser att regeringen begår ett stort misstag om den lägger ner sysselsättningsförsöket. Kommunernas och TE-centralernas gemensamma sysselsättningsförsök har nått goda resultat, men nu hotas försöket av nedläggning. Kommunförbundet kräver att försöket får en

Allt fler väljare i Sverige röstar på olika partier i riksdags- och kommunval. En tredjedel av väljarna röstade på olika partier i senaste val (2014). Sverige har en gemensam valdag för riksdags-, landstings- och kommunval. I år infaller valet den 9 september. Trots att valdagen för tre olika val är

Det nya utkastet till avfallslag är förknippat med risker. Kommunförbundet oroar sig särskilt över byråkratin i det förfarande som föreslås i avfallslagen. Om det förverkligas ökar företagarnas och kommunernas förpliktelser och försvårar tillgången till tjänster inom avfallshanteringen. När det

Osakliga kommentarer, hotelser och aggressioner. Sex av tio kvinnliga kommundirektörer i Finland har upplevt hot och trakasserier i sitt arbete. Kvinnliga kommundirektörer trakasseras oftare än manliga. 61 procent av de kvinnliga kommundirektörerna och 36 procent av de manliga har upplevt hot och

Vi lever i en oförutsägbar värld där planering och strategier är fantasier, hävdar den svenska komplexitetsdoktorn Åsa Lundquist Coey. I torsdags föreläste hon på Kurstorgets svenska ledarskapsseminarium i Helsingfors. I organisationer är konflikten det normala och harmonin undantaget, menar

Islands regering förbereder en kommunreform som ska resultera i större och färre kommuner, uppger Islands kommunikations- och kommunalminister Sigurður Ingi Jóhannsson . Jóhannsson säger att han kommer att föra överläggningar om behovet av en kommunreform med kommunfältet ännu under höstens lopp. –

En miljon euro delas ut till kommunerna för att stödja utvecklingen av livskraft och välfärd. Klash är en ny tävling med målet att hitta lösningar och nya idéer för att stärka kommunernas livskraft. Fokus för tävlingen och idégeneratorn Klash är att hjälpa kommunerna att lösa dagens och morgondagens