Kommuntorget

Kommuntorget är den ledande tidningen inom kommunala nyheter på svenska. Följ med nyheterna på Kommuntorget.fi och Twitter.

Tjugo öppna kurser och en ledarskapsutbildning som stäcker sig långt in på nästa år. Kommunförbundets svenska kursprogram för hösten 2018 är klart och ligger nu ute på kurstorget.fi . – Programmet har både bredd och djup, säger Kurstorgets Elin Johansson och Barbro Teir . Kurshösten rivstartar nästa

Var finns Årets bibliotekskommun? Kommunförbundet delar i år för första gången ut utmärkelsen. Utmärkelsen Årets bibliotekskommun beviljas en kommun och dess biblioteksverksamhet. Tävlingens syfte är att uppmärksamma bibliotekens arbete. Tävlingen som ordnas av Kommunförbundet och Finlands

Kommunsektorn utreder intresset för att bilda en gemensam, riksomfattande företagshälsovårdskoncern. Enligt kommunallagen ska företagshälsovårdens sjukvårdstjänster och andra hälsovårdstjänster, vars ordnande är frivilligt för kommunerna, bolagiseras eller upphöra senast den 1 januari 2019. – För

Det årliga nordiska kommunministermötet hålls i år i Borgå den 14–15 augusti. Diskussionen leds av finländska kommun- och reformminister Anu Vehviläinen . Vid mötet utbyter de nordiska kollegerna tankar kring och erfarenheter av aktuella frågor inom kommunpolitiken. Det huvudsakliga temat för mötet

– Vi ska inte skildra världen som den är idag, utan som vi vill att den ska se ut, säger Johan Adolfsson. Adolfsson som är kommunikationschef i Gävle kommun är en av upphovsmännen till succéboken ”Bilder som förändrar världen”, en bildhandbok i genusmedvetet och inkluderande foto. Den 13 september

Kommundirektör Mats Brandt blir ny svensk styrelsemedlem i Finlands Kommundirektörer rf. Brandt och de övriga styrelsemedlemmarna valdes vid årsmötet i Joensuu den 10 augusti. Uppdraget gäller 2019. Mats Brandt som är kommundirektör i Malax, blir i höst stadsdirektör i Nykarleby. Till Brandts

Sysselsättningsläget blir allt bättre och antalet arbetslösa minskar för tillfället snabbt i hela landet. En bidragande faktor har varit de regionala sysselsättningsförsöken som omfattar drygt 40 000 personer. Enligt Kommunförbundets vd Jari Koskinen bör beslut om en fortsättning på

Tanken att byta bransch blir allt vanligare bland kommundirektörerna. Enligt en undersökning som gjordes i juni 2018 har över hälften av kommundirektörerna övervägt att byta från kommunsektorn. Kommundirektörerna är inte längre förvaltningsmänniskor, utan ser sig allt mer som proffs på ledarskap,

Kommunal- och i framtiden också landskapspolitiken är centrala arenor för att bygga upp jämställdheten. Men hur ska man få en mer jämställd representation då i synnerhet unga kvinnor förutspås vara i minoritet i landskapsfullmäktige? Småbarnsföräldern Emma Kari (Gröna) förde in lekhörnor i maktens

Kommunal- och i framtiden också landskapspolitiken är centrala arenor för att bygga upp jämställdheten. Men hur ska man få en mer jämställd representation då i synnerhet unga kvinnor förutspås vara i minoritet i landskapsfullmäktige? Småbarnsföräldern Emma Kari (Gröna) förde in lekhörnor i maktens

Arbetsinsatsen för beredningen av landskaps- och vårdreformen är inte bortkastad fastän reformen skulle falla, säger projektchef, understatssekreterare Päivi Nerg till Kuntalehti. Tjänstemännen och reformministergruppen arbetar som bäst med de punkter i valfrihetslagen som grundlagsutskottet pekat

Ensam kan man inte göra mycket, men i ett bra team når man långt. När Jarl Boström, 66, blickar tillbaka på sin rekordlånga karriär som kommundirektör lyfter han fram sina medarbetare. Boströms ”Team Ingå” är idérikt, framåtblickande och modigt, säger han. – Jag lyfter på hatten för hela

Ljus och rymd. Inglasade terrasser och utomhusverkstäder. Runda fönster och organiska former. En Koja, ett Hjärta och en Glänta. Nybyggda Purmo skola i Pedersöre bildar en enda stor lärmiljö där fyrkantiga rum är förbjudna. Rektor Glenn Sundstedt tar emot intill det runda dörrfönstret vid

I fyra kommuner av tio kan man följa fullmäktiges sammanträden i direktsändning. I en femtedel kan man följa fullmäktigmötena via twitter. Under den nya fullmäktigeperioden har det varit möjligt att följa fullmäktiges sammanträden i direktsändning i allt fler kommuner. År 2016 var detta möjligt i 26

Brändö kommun har plöjt ner 1,3 miljoner euro i ett bostadsområde vid en klippstrand. Avsikten är given – att locka fler invånare genom att erbjuda attraktiva tomter. Här ägs strandtomter även av personer utan åländsk hembygdsrätt. – Vi kringgår inte regelverket men utnyttjar de möjligheter som ges,

Äldrerådet i Åbo är en påverkargrupp för seniorer. Äldrerådet fungerar som en slags länk mellan stad, organisationer och invånare. Soili Raitanen och Leif Westerén jobbar för att den äldre befolkningen i staden ska ha det så bra som möjligt. Äldrerådet är en av sju påverkargrupper i Åbo och granskar

”Hopplöst fall!” eller ”Har sina stunder”. När Kommuntorget frågar läsarna hur de ser på sina chefer är över hälften mer missnöjda än nöjda. – Svaren är typiska. Det är lättare för anställda att se fler negativa än positiva sidor hos chefen, säger Peter Kenttä. Det är framför allt de öppna svaren i

Ingå har alla förutsättningar att bryta den negativa befolkningstrenden. Men reformerna hotar den lokala servicen i små kommuner, säger Ingås nya kommundirektör Robert Nyman. Han oroar sig för bland annat för elevvården. Ingå är ingen okänd plats för Robert Nyman. På gatan är det många som hälsar

Mörskoms kommundirektör Sabah Samaledtin lämnar tjänsten som kommundirektör i Mörskom. Samaledtin har valts till ny direktör för samkommunen JIK. Mörskoms kommundirektör Sabah Samaledtin har sagt upp sig den 14 maj. Kommunstyrelsen har beviljat Samaledtins avskedsansökan från och med 29 maj, men i