Kommuntorget

Kommuntorget är den ledande tidningen inom kommunala nyheter på svenska. Följ med nyheterna på Kommuntorget.fi och Twitter.

Regeringens avgång har legat i luften sedan 7 november 2015, säger kommunforskaren Siv Sandberg vid Åbo Akademi. Det var då som regeringen satt i krismöte och kopplade ihop Centerns krav på landskap med Samlingspartiets krav på valfrihet. – Nu har det visat sig att paketering som gjordes 2015 blev

Vi visste det nog. Att reformen igen en gång skulle falla på slutrakan. Bara några veckor innan valet. Med grundlagsutskottet som gemensam nämnare i riksdagsbehandlingen. Under hela det senaste året har vi som jobbar i Kommunförbundet med större och större skepsis betraktat de politiska och

Det var inte en överraskning att vårdreformen föll eftersom det redan har varit på känn en tid. Däremot var det var en överraskning att regeringen föll, säger Christina Gestrin. – Det känns dramatiskt just nu, men det är ju kort tid kvar av regeringsperioden, egentligen bara några dagar före

Kommunförbundet anser att det fortfarande behövs en social- och hälsovårdsreform. Det finns skäl att hålla fast vid de ursprungliga målen för vårdreformen. – Det viktigaste är att beredningsarbetet, som tagit många år i anspråk, inte går till spillo. Vi behöver kontinuitet, eftersom behovet av en

Kommunförbundet anser att det fortfarande behövs en social- och hälsovårdsreform. Det finns skäl att hålla fast vid de ursprungliga målen för vårdreformen. – Det viktigaste är att beredningsarbetet, som tagit många år i anspråk, inte går till spillo. Vi behöver kontinuitet, eftersom behovet av en

Efter det här blir det inga landskap i Finland, säger tidigare riksdagsledamoten och ministern Ulla-Maj Wideroos . Wideroos var ordförande för Svenska reformgruppen som Kommunförbundet och Folktinget grundade 2015 för att bevaka svenskan i vårdreformen. Reformgruppen jobbade och lobbade intensivt

Visst du att bara 16 procent av borgmästarna det vill säga stadsstyrelseordförandena i Europa är kvinnor? Av EU:s huvudstäder leds åtta av kvinnor. Det är Amsterdam, Bukarest, Luxenburg, Madrid, Paris, Rom, Sofia och Stockholm. Det är kommunernas europeiska takorganisation CEMR som med anledning av

Vad sker med jämställheten i kommunerna? På två år har antalet kvinnliga fullmäktigeordförande halverats i Svenskfinland, visar Kommuntorgets kartläggning. Kommuntorget kartlade könsfördelningen på de kommunala topposterna inför kvinnodagen 2016. Då hade Svenskfinland 21 kvinnliga

Jag tycker att det är synd att inte fler kvinnor väljs till ordförande. Siffrorna speglar inte det verkliga engagemanget. Bakom kulisserna i politiken finns det många kvinnor som är väldigt engagerade, säger Camilla Andersson i Geta. Hälften (8) av de 16 kommunerna på Åland har män på både

Mikaela Björklund , fullmäktigeordförande i Närpes, säger att det är beklagligt att antalet kvinnliga ordförande i kommunerna har minskat. – Kommuntorgets siffror bekräftat en känsla jag har haft en längre tid; kvinnorna på toppen har minskat. En orsak till detta är antagligen att

Tarja Rinne , (SFP) fullmäktigeordförande i Pargas, är överraskad över försämringen i jämställdheten när det kommer till fördelningen av kommunernas topposter i Svenskfinland, eftersom utvecklingen på nationell nivå gått mot det bättre sedan kommunalvalet 2017. I Pargas är fördelningen mellan

Den tio år gamla staden Raseborg har inte sett en enda kvinna på sina topposter. Nuvarande fullmäktigeordförande är Thomas Blomqvist och styrelseordförande Anders Walls. Det blir en manlig trio i toppen om man räknar med stadsdirektör Ragnas Lundqvist. Thomas Blomqvist är överraskad att statistiken

Kommunförbundet delar i år för första gången ut priset Årets fullmäktigeledamot. Tävlingen ger de förtroendevalda möjlighet att berätta om sitt eget eller kollegernas arbete och framgångar. Genom tävlingen vill Kommunförbundet berömma en fullmäktigeledamot som på ett exemplariskt sätt verkat för

Kommunförbundet delar i år för första gången ut priset Årets fullmäktigeledamot. Kommunförbundets tävling söker en fullmäktigeledamot som på ett exemplariskt sätt verkat för framtdsbyggande och främjat samarbete inom sin kommun. Vinnarens fullmäktige belönas med Kommunförbundets och

Man ska sluta när det känns som bäst, säger Kristina Wikberg som under våren lämnar sitt uppdrag som direktör för svenska och internationella ärenden vid Finlands Kommunförbund. Wikberg som har arbetat på Kommunförbundet i över elva år säger att beslutet att lämna förbundet var svårt, men nu när

Arbetsutskottet i Kommunförbundets styrelse har godkänt förbundets målsättningar inför Finlands EU-ordförandeskap, samt ett valprogram inför EU-valet. Finland tar över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd från och med den första juli. Den nya regeringen besluter om prioriteringarna för

Kirsi Mononen lämnar Kommunförbundet efter många år som ledande jurist. De senaste åren har hon enbart fokuserat på social- och hälsovårdsreformens juridik. Nu blickar hon tillbaka på vårdreformen och de gemensamma strukturer hon varit med om att bygga upp. Mononen har arbetat som jurist på

Styrelsen för Europarådets kongress för kommunala och regionala organ samlades i Kommunernas hus på fredagen. En av deltagarna var Dominique Faymonville, handläggare för internationella ärenden vid SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Vad är kopplingen mellan kommuner och Europarådet? – Kopplingen

Anna Kotka-Bystedt blir kommunikationssekreterare i Nykarleby. Kotka-Bystedt är politices magister och arbetar just nu som handledare vid integrationsenheten i Jakobstad. Hon tillträder tjänsten som kommunikationssekreterare i Nykarleby i april. Tjänsten är en ombildad byråsekreterartjänst på

Styrelsen för Europarådets kongress för lokala och regionala förvaltningar möttes den 1 mars i Helsingfors. Nedan en liten kavalkad av bilder från mötesdagen. Läs mer om arbetet i kongressen i intervjun med ordförande Anders Knape. Själva kongressen möts nästa gång i Strasbourg i april.