Kommuntorget

Kommuntorget är den ledande tidningen inom kommunala nyheter på svenska. Följ med nyheterna på Kommuntorget.fi och Twitter.

Kommunförbundet har valt pol.mag. Maira Kettunen till kommunkationsdirektör för förbundet. Hon tillträder sin nya befattning 19.11.2018. Maira Kettunen har tidigare varit kommunikationsdirektör för Fennovoima och hon har arbetat med kommunikation inom statsförvaltningen, bland annat för

Beslut om sanktioner för brott mot dataskyddslagen bör förankras i ett kollegium, konstaterar riksdagens förvaltningsutskott i sitt betänkande om den nya nationella dataskyddslagen. Kollegiet skulle bestå av dataskyddsombudsmannen och två biträdande dataskyddsombudsmän. Regeringen har föreslagit att

Malax kommun går vidare i rekryteringen av ny kommundirektör med tre sökande. De tre som kommer att intervjuas och genomgå lämplighetstest är Jenny Malmsten , Martin Norrgård och Marcus Beijar . Jenny Malmsten är politices magister och tf. kommundirektör i Malax. Martin Norrgård och Marcus Beijar är

Glad Svenska dagen till alla Kommuntorgets läsare. Visste ni att det finns 16 svenskspråkiga kommuner och 33 tvåspråkiga i vårt land? Läs mer om tvåspråkiga kommuner här. The post I dag firar vi Svenska dagen appeared first on kommuntorget.fi .

Sam Vuorinen blir ny kommundirektör i Mörskom. Fullmäktige valde Vuorinen på sitt möte på måndag kväll. Valet var enhälligt. Sam Vuroinen valdes bland 16 sökande, själv sökte han inte jobbet formellt, utan gav sitt medgivande. Sam Vuorinen, som är är magister i militärvetenskaper har varit tf.

Förnyelsen av fastighetsskatten skjuts upp. – Senareläggningen är en besvikelse för kommunerna, säger Henrik Rainio, tf direktör för Kommunförbundets kommunalekonomiska enhet. Regeringens proposition om första delen av fastighetsskattereformen flyttas till följande regeringsperiod. Det betyder att

65 kommuner har anmält 77 bidrag till idétävlingen Klash. Klash är en ny tävling med målet att hitta nya, kreativa lösningar på problem som kommunerna vill ha hjälp med att lösa. Målet är att stärka kommunernas livskraft. Många av de inlämnade tävlingsbidragen behandlar miljö- och klimatfrågor,

Kommunstyrelsen i Mörskom vill se Sam Vuorinen som ny kommundirektör. Sam Vuorinen är tf. kommundirektör i Ypäjä. Sam Vuorinen har inte sökt tjänsten den normala ansökningsvägen, utan ställde sig till förfogande i samband med att ansökningstiden för tjänsten förlängdes. Totalt har 16 personer sökt

Cygnaeus skola i Åbo inför mobilförbud på skolgården från och med nästa vecka fram till jul. Beslutet bygger på en enkät bland elevernas föräldrar och diskussioner med elever och personal. Rektor Nicke Wulff säger att man i höst redan har haft mobilfritt varannan vecka, skriver Åbo Underrättelser .

Rektorsdagarna i Åbo fortsatte på fredagen med lokala studiebesök vid bland annat Cygnaeus skola, yrkeshögskolan Novia och SparkUp, som är en del av Turku Science Park. SparkUp – Arbetsmiljö utvecklad för tillväxt Arbetsmiljön har stor betydelse, konstaterade de rektorer som besökte SparkUp, där man

I Vasa stads budget för år 2019 fortsätter balanseringen av ekonomin. Kommunalskatten föreslås höjas med en halv procent och lånemängden ökar till år 2020. Nästa år blir en vändpunkt för ekonomin. Sysselsättningsläget i hela landet har förbättrats. Befolkningsminskningen i Vasa har stannat av och i

115 rektorer samlas i Åbo för Rektorsdagarna 2018. Följ med flödet på twitterväggen! The post Följ med Rektorsdagarna 2018 appeared first on kommuntorget.fi .

Gymnasieutbildningen stöder kommunernas livskraft. Därför satsar även små kommuner på sina gymnasier då den lagstadgade finansieringen inte räcker till. Rapporten från forskningsprogrammet ARTTU2, (på finska) som koordineras av Kommunförbundet, kartlägger kommunernas ekonomiska satsningar på den

Fem personer sökte jobbet som kommundirektör i Malax. Hur man går vidare avgörs den femte november. Ansökningstiden för kommundirektörstjänsten gick ut fredagen den 19.10 kl 15. De fem sökande är: Marcus Beijar , politices magister, Korsholm Tapio Heilala , provisor, Bekkjarvik (Norge) Jenny

Kristinestad och Nykarleby har i höst fått nya stadsdirektörer. Mila Segervall är sedan mitten av augusti ny stadsdirektör i Kristinestad. Mats Brandt tillträdde stadsdirektörsposten i Nykarleby för några veckor sedan. Det är överraskande mycket som de två nya stadsdirektörerna i Österbotten har

Klimat, digitalisering och bildning. Kommunförbundet vill att nästa regering förser kommunerna med verktyg för att klara av framtidens utmaningar. Kommunförbundets styrelse godkände förbundets mål för regeringsprogrammet för riksdagsperioden 2019-2023 (på finska) på sitt möte på torsdagen. Förbundet

Lovisa stad valde tre nya direktörer: en för näringsliv och infrastruktur, en för bildning och välfärd och en till stadskansliet. Valen skedde på stadsfullmäktiges möte på onsdag kväll. Direktörerna tillträder för de tre nygrundade centralerna: stadskanslicentralen, centralen för bildning och

Social- och hälsovårdsutskottet röstade nej till omfattande jour vid Vasa centralsjukhus. SFP:s Veronica Rehn-Kivi hade hoppats på att förnuftet skulle segra. SFP:s riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi som är medlem i riksdagens social- och hälsovårdsutskott, är ytterst besviken över att

En stor del av Finlands största kommuner har mer ambitiösa klimatmål än staten. Detta visar Sitras färska utredning , där man granskade klimatmålen, -åtgärderna och utsläppen i Finlands 50 största kommuner. Tvåspråkiga kommuner är Raseborg, Borgå, Kyrkslätt, Lojo, Helsingfors, Vanda, Esbo, Åbo och