Kommuntorget

Kommuntorget är den ledande tidningen inom kommunala nyheter på svenska. Följ med nyheterna på Kommuntorget.fi och Twitter.

Social- och hälsovårdscheferna stöder kundsedlar och bredare axlar i vårdreformen, visar förhandsresultaten till Finlands social och hälsa SOSTEs undersökning Socialbarometern. Ledarna inom de nationella social- och hälsovårdsorganisationerna stöder en reform med landskap, mångsidigare

Det finns ingen annan europeisk organisation som värnar självstyre, lokal demokrati och mänskliga rättigheter. Därför är människorättsorganisationen Europarådet jätteviktig, säger svensken Anders Knape , ordförande för Europarådets kongress. Kongressens styrelse sammanträder i dag fredag i

Kommunförbundets vice ordförande Hanna Tainio säger att Kommunförbundet är besviket på ministeriernas lösningsförslag som svar till grundlagsutskottets utlåtande om social- och hälsovårdsreformens lagpaket. I en video på Kommunförbundets twitter säger Tainio att ministeriernas förslag verkligen bara

Kommunförbundets vice ordförande Hanna Tainio säger att Kommunförbundet är besviket på ministeriernas lösningsförslag som svar till grundlagsutskottets utlåtande om social- och hälsovårdsreformens lagpaket. I en video på Kommunförbundets twitter säger Tainio att ministeriernas förslag verkligen bara

Regeringen och ministerierna har granskat grundlagsutskottets utlåtande och skickat sina lösningsförslag till social- och hälsovårdsutskottet. Lösningsförslagen gäller propositionen om produceringen av social- och hälsovårdstjänster (producentslagen) och propositionen om kundens valfrihet inom

Regeringen och ministerierna har granskat grundlagsutskottets utlåtande från fredagen och skickat sina lösningsförslag till social- och hälsovårdsutskottet. Lösningsförslagen gäller propositionen om produceringen av social- och hälsovårdstjänster (producentslagen) och propositionen om kundens

Kommunerna i Sverige styrs av fler blocköverskridande samarbeten än någonsin tidigare. Det här framgår ur Sveriges kommuner och landstings (SKL) sammanställning av resultatet från kommun- och landstingsvalen 2018. En av slutsatserna i SKL-rapporten är att ett nytt politiskt landskap kan skönjas i

I mars 2017 valdes Sam Vuorinen till kommundirektör i Ypäjä. Strax före julen 2018 upphävde förvaltningsdomstolen valet på grund av ett processfel. Sam Vuorinen tackade för sig och tillträder i februari som ny kommundirektör i tvåspråkiga Mörskom. En landsbygdskommun i Nyland med en positiv atmosfär

Det var säkert en och annan som höjde på ögonbrynen när Minna Karhunen i somras parkerade sin Harley Davidson utanför Regionförvaltningsverket i Tavastehus. En läderklädd överdirektör på hoj! Den första mars tar hon över ledarskapet på Finlands Kommunförbund. En ”kommunmänniska” har hittat sitt

Grundlagsutskottet föreslår ett flertal ändringar i social- och hälsovårdsutskottets utkast till betänkande om vård- och landskapsreformen. Enligt grundlagsutskottets uppfattning innehåller betänkandeutkasten inga strukturella problem konstitutionellt sett. Av de ändringar utskottet krävde kan

Riksdagens grundlagsutskott fortsätter fila på sitt utlåtande om vård- och landskapsreformen. Utskottet sammanträdde också i förmiddags med blev då inte klart med utlåtandet. Grundlagsutskottets ordförande Annika Lapintie (VF) bedömer att utlåtandet blir klart ännu i dag fredag. Finska Yle citerar

Framtidens stadspolitik bör identifiera att det är skillnad på kommun och stad säger de sex största städerna i ett pressmeddelande. De sex största städerna i Finland har utarbetat gemensamma mål för regeringsprogrammet, där de vill betona städernas särskilda utmaningar i den nationella

Det är möjligt och ändamålsenligt att slå samman det kommunala pensionssystemet och pensionssystemet för den privata sektorn. Detta konstaterar social- och hälsovårdsministeriets och finansministeriets gemensamma arbetsgrupp i sin rapport . Arbetsgruppen har utrett skillnader mellan pensionssystemen

Det är både möjligt och ändamålsenligt att slå samman den kommunala och privata sektorns pensionssystem. Detta konstaterar social- och hälsovårdsministeriets och finansministeriets gemensamma arbetsgrupp i sin rapport . Arbetsgruppen har utrett skillnader mellan pensionssystemen. Fördelen med en

Bara fem kommundirektörer kandiderar i riksdagsvalet medan två ännu funderar på om de ska ställa upp eller inte. Det framgår av Kommuntorgets och Kuntalehtis enkät som besvarades av 198 kommundirektörer. Två kommundirektörer från de svensk- och tvåspråkiga kommunerna ställer upp i riksdagsvalet.

2,7 mijoner inspelade patientsamtal till den svenska 1177 Vårdguiden har legat oskyddade som öppna ljudfiler på internet sedan 2013, avslöjar nyhetssajten Computer Sweden . Nyheten har slagit ner som en bomb i Sverige och nu inleder datainspektionen en granskning läckan. – Det är känsliga uppgifter,

Esbo stadsbibliotek är en av finalisterna i den internatinella tävlingen om titeln ”Library of the Year” som delas ut på bokmässan i London. De andra två finalisterna är ett bibliotek från Zambien och ett från Brasilien. Vinnaren utses på bokmässan i London den 12 mars. Stadsbiblioteket i Esbo

Esbo stadsbibliotek är en av finalisterna i den internationella tävlingen om titeln ”Library of the Year” som delas ut på bokmässan i London. De två andra finalisterna är ett bibliotek i Zambien och ett i Brasilien. Vinnaren utses på bokmässan i London den 12 mars. Stadsbiblioteket i Esbo lyfter

Ordkonst inspirerar barn att läsa och ta del av berättelser. När barnen lär sig berättelser får de samtidigt ett gott språk. Svenska kulturfondens Hallå!-program stärker svenskan i Vanda med hjälp av rim, ramsor och cirkus. Blåa tygstycken täcker barnens ansikten. De föreställer troll som sitter och