Kommuntorget

Kommuntorget är den ledande tidningen inom kommunala nyheter på svenska. Följ med nyheterna på Kommuntorget.fi och Twitter.

Bristande service på svenska tas upp av Europarådet som i sina färska rekommendationer tar fasta på vårdreformen och att öka toleransen för svenskan i Finland. Europarådets ministerkommitté har gett sina rekommendationer (på finska) för verkställandet av stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk i

Efter många goda år står Kimitoön nu inför kalla fakta som visar att intäkterna inte täcker kostnaderna för kommunens verksamhet, säger kommunen i ett pressmeddelande . Nu ska kommunen ta ett aktivt grepp för att på lång sikt kunna trygga kommunens självständighet och goda servicenivå.

Kommunallagen reglerar hur en förtroendevald ska sköta sitt uppdrag, skriver ledande jurist Ida Sulin som här redogör för rättsliga påföljder för kommunalt förtroendevalda. Att fungera som kommunalt förtroendevald kan vara en livsuppgift, ett kul uppdrag eller kanske något som man lite i misstag

Tjänstebrott är temat vid det årliga symposiet som ordnas av Finlands Svenska Kommunalförening i samarbete med Finlands Kommunförbund. Symposiet hålls torsdag 15 november i Kommunernas hus i Helsingfors. Symposiet behandlar åtal och straff för tjänstebrott i det kommunala förtroendeuppdraget.

Kriterierna för kriskommuner förnyas. En arbetsgrupp föreslår att själva kriskommunförfarandet kvarstår, med att de ekonomiska nyckeltalen som definierar en kriskommun ska ändras genomgående. – Kriterierna skulle inte bli strängare utan bättre, konstaterar Henrik Rainio , tf direktör för

De svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänsterna måste bli synligare på webben. Därför kör Helsingfors stad igång med en intensiv spurt för att förbättra kundorienteringen och tillgängligheten i sina tjänster. Vad? ”Service Design Sprint”- vecka, 8-12 oktober, i Berghälls ämbetshus Det vill säga?

– Det krävs kontinuerligt och målmedvetet arbete för att upprätthålla en fungerande demokrati och trygga de grundläggande och mänskliga rättigheterna, sade Justitieminister Antti Häkkänen i ett tal på demokratidagen i Helsingfors. Demokratidagen firades i Kommunernas hus med paneldiskussioner och

Finalisterna i tävlingen om titeln Årets bibliotekskommun offentliggjordes i dag på Åbo bokmässa. De är Esbo, Idensalmi, Lundo, Salla och Seinäjoki. Tävlingen ordnas av Kommunförbundet i samarbet med Finlands biblioteksförening och Läscentrum. I år är första gången utmärkelsen delas ut. Tävlingen

Ledarna för de nationella social- och hälsovårdsorganisationerna är ännu mer kritiska mot vård- och landskapsreformen än de kommunala social- och hälsovårdsdirektörera, visar Organisationsbarometern 2018. Organisationsbarometern utfördes av SOSTE Finlands social och hälsa rf. Resultaten indikerar

Pilotförsöken med servicesedlar fortsätter även i nästa år. Staten bjuder till med 10,5 miljoner euro. Statsunderstöd till ett belopp av 10,5 miljoner euro har beviljats för försöken med servicesedlar. De pågående försöken får därmed fortsätta under 2019, senast till den 31 oktober 2019. Försöken

Språkpolitiken i Finland saknar mål och styrning. Resultatet är ett försämrat språkklimat. Språkpolitik var ett av de teman som diskuterades under en konferens som översättarorganisationerna i Finland arrangerade med anledning av den internationella översättardagen. Den internationella

Förlängd läroplikt, avgiftsfri småbarnspedagogik och basfinansieringens tillräcklighet är heta teman inom skolpolitiken inför nästa valperiod. – Vi på Kommunförbundet har föreslagit att eventuella extra resurser inte ska användas på en förlängd läroplikt, utan på utveckling av den grundläggande

Hur ska regeringen garantera svenskspråkig service efter social- och hälsovårdsreformen? I en utredning som justitieministeriet och social- och hälsovårdsministeriet låtit utföra ges rekommendationer om hur språklig tillgänglighet kan garanteras i social- och hälsovårdsreformen. Enligt

Malax nuvarande kommundirektör Mats Brandt (43) blev i maj vald till ny stadsdirektör i Nykarleby. I dag publicerades annonsen för ny kommundirektör. Malax söker en ”ivrig, närvarande och innovativ” direktör, med en högre högskoleexamen, samt erfarenhet av chefs- och utvecklingsuppdrag. Kunskap om

Är demokratin som styrelseform i djup kris? Behöver vi en demokratiminister och hur får vi unga att rösta? Kristecken finns, men läget är inte akut. Under boksläppet på onsdagen i Helsingfors presenterade minister Pär Stenbäck sin nya bok ”Demokrati under hot?” i form av ett samtal med med

I kommunerna har kundservicen endast i få fall centraliserats till ett ställe. Bland de kommuner som svarat har endast sju procent centraliserat all kundservice till ett ställe, till exempel till centralförvaltningen. Totalt 45 procent har centraliserat servicen till en del. Den centraliserade