Aktuellt

På denna sida finner du Kommunförbundets pressmeddelanden och nyheter och aktuell information från Kommunförbundskoncernen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Skribent

Tredje försöket. Eller kanske det till och med gjorts fler försök än så, jag minns inte längre. Det finns skäl att ställa sig frågan. Ska vi försöka nu igen? Försökskultur är en bra sak. Det är nyttigt att utreda saker innan man fattar mer bestående beslut. Jag förstår också dem som anser att det nu

Invånarna uppskattar i allt högre grad en god boendemiljö och närhet till naturen. En sparsam användning av naturresurser och en ansvarsfull energipolitik kan öka kommunens attraktionskraft och livskraft. Allt fler städer försöker framträda som miljöstäder och har också uppnått internationell