Aktuellt

På denna sida finner du Kommunförbundets pressmeddelanden och nyheter och aktuell information från Kommunförbundskoncernen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Inflyttningen gör att befolkningen i Finland växer, visar Statistikcentralens uppgifter. I slutet av april var Finlands folkmängd 5 528 737. Det här enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter. Folkmängden ökade med 3 445 personer under januari-april. Orsaken till folkökningen var

Till det som stöds hör bland annat en grönvägg med trästomme som lämpar sig för urban odling utomhus och en inkluderande konstträdgård. Programmet för hållbara städer, som ska påskynda städernas och kommunernas arbete för hållbar utveckling, inleder åtta försöksprojekt, meddelar Miljöministeriet

Till det som stöds hör bland annat en grönvägg med trästomme som lämpar sig för urban odling utomhus och en inkluderande konstträdgård. Programmet för hållbara städer, som ska påskynda städernas och kommunernas arbete för hållbar utveckling, inleder åtta försöksprojekt, meddelar Miljöministeriet

Vasa går till final i FM i marknadsföring. Vasaregionens tävlingsbidrag är en webbtjänst som betjänar såväl kommuninvånare som turister. Tjänsten är ett samarbete mellan Vasa stad, Visit Vaasa, Vasaregionen och Kvarkens skärgård. Antalet inlämnade tävlingsbidrag till FM i kommunal marknadsföring

Statsrådet har utnämnt Kristina Stenman till diskrimineringsombudsman för den femårsperiod som börjar den 1 augusti 2020. Stenman är för närvarande stadsdirektör i Jakobstad. Hon valdes till stadsdirektör den 1 februari 2016. Stenman har tidigare arbetat som migrationsdirektör vid Inrikesministeriet

Statsrådet har utnämnt Kristina Stenman till diskrimineringsombudsman för den femårsperiod som börjar den 1 augusti 2020. Stenman är för närvarande stadsdirektör i Jakobstad. Hon valdes till stadsdirektör den 1 februari 2016. Stenman har tidigare arbetat som migrationsdirektör vid Inrikesministeriet

För tre år sedan försvann 134 kommuner i Estland i samband med en av landets största förvaltningsreformer. Enligt Estlands kommunförbund, Eesti Linnade ja Valdade Liit, har kommunreformen tryggat ett bättre utbud på socialtjänster på många håll i landet. Många kommuner i den estniska glesbygden

För tre år sedan försvann 134 kommuner i Estland i samband med en av landets största förvaltningsreformer. Enligt Estlands kommunförbund, Eesti Linnade ja Valdade Liit, har kommunreformen tryggat ett bättre utbud på socialtjänster på många håll i landet. Många kommuner i den estniska glesbygden

En spännande tillväxtkommun med framåtanda och nytänk. Så beskriver Jomalas nyvalda kommundirektör Christian Dreyer sin nya arbetsplats. Dreyer tar över roderpinnen i Jomala av John Eriksson den 1 juni. Jomala får en kommundirektör som känner sig till hälften som skåning och till hälften som

En spännande tillväxtkommun med framåtanda och nytänk. Så beskriver Jomalas nyvalda kommundirektör Christian Dreyer sin nya arbetsplats. Dreyer tar över roderpinnen i Jomala av John Eriksson den 1 juni. Jomala får en kommundirektör som känner sig till hälften som skåning och till hälften som

Kommundirektör Andreas Johansson i Vårdö, Åland byter kommun. Johansson har handplockats till att leda Sunds kommun, ett uppdrag han officiellt tillträder i sommar. Fram tills dess är han kommundirektör i både Vårdö och Sund. Hur hänger det här ihop, Andreas Johansson? – När Sunds kommundirektör

Kommundirektör Andreas Johansson i Vårdö, Åland byter kommun. Johansson har handplockats till att leda Sunds kommun, ett uppdrag han officiellt tillträder i sommar. Fram tills dess är han kommundirektör i både Vårdö och Sund. Hur hänger det här ihop, Andreas Johansson? – När Sunds kommundirektör