Aktuellt

På denna sida finner du Kommunförbundets pressmeddelanden och nyheter och aktuell information från Kommunförbundskoncernen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Dagens Nyheter skriver att Stockholms stad som redan sedan tidigare utbildar kommun­anställda i frågor om våldsbejakande extremism nu sätter fokus på vit makt-miljön. Meningen är att alla i personalen skall ha möjlighet att gå på den nya fördjupnings­utbildningen. – Den är främst för personalen i

Dagens Nyheter skriver att Stockholms stad som redan sedan tidigare utbildar kommun­anställda i frågor om våldsbejakande extremism nu sätter fokus på vit makt-miljön. Meningen är att alla i personalen skall ha möjlighet att gå på den nya fördjupnings­utbildningen. – Den är främst för personalen i

Statsrådet har utnämnt Markus Sovala till generaldirektör för Statistikcentralen. Sovala som är Finansministeriets finanspolitiska koordinator har tidigare arbetat som förändringsledare vid Nylands förbund. Sovalas uppdrag på Statistikcentralen är femårigt. Han efterträder Marjo Bruun, som gick i

Statsrådet har utnämnt Markus Sovala till generaldirektör för Statistikcentralen. Sovala som är Finansministeriets finanspolitiska koordinator har tidigare arbetat som förändringsledare vid Nylands förbund. Sovalas uppdrag på Statistikcentralen är femårigt. Han efterträder Marjo Bruun, som gick i

Valfunktionärernas antal är kring 20 000. Ungefär 2 000 av dem jobbar med röstningar som genomförs hemma. Justitieministeriet och Institutet för hälsa och välfärd THL har utrett om valfunktionärer kunde vaccineras så att de riskfritt kan delta i vårens kommunalval, berättar tidningen Demokraatti

SDP:s fullmäktigegrupp anser att Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén betett sig opartiskt. När fullmäktige i Pargas den 10 november i fjol informerades om att lokalpolitikern Kyösti Kurvinen byter parti, från SDP till SFP, sågs stadsdirektör Patrik Nygrén göra tummen upp. Fullmäktigemötet sändes på

SDP:s fullmäktigegrupp anser att Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén betett sig opartiskt. När fullmäktige i Pargas den 10 november i fjol informerades om att lokalpolitikern Kyösti Kurvinen byter parti, från SDP till SFP, sågs stadsdirektör Patrik Nygrén göra tummen upp. Fullmäktigemötet sändes på

Pandemin orsakade kostnader och ett inkomstbortfall för Pargas på sammanlagt 4,4 miljoner euro. De statliga stödåtgärderna – på 4,6 miljoner euro – gör ändå att staden vänder ett prognostiserat underskott för 2020 till ett litet överskott. Stadsdirektör Patrik Nygrén beskriver nettoeffekten av

Pandemin orsakade kostnader och ett inkomstbortfall för Pargas på sammanlagt 4,4 miljoner euro. De statliga stödåtgärderna – på 4,6 miljoner euro – gör ändå att staden vänder ett prognostiserat underskott för 2020 till ett litet överskott. Stadsdirektör Patrik Nygrén beskriver nettoeffekten av

Raseborg är inte en kriskommun ännu men läget är kärvt, säger stadsdirektören Ragnar Lundqvist. Det är Finansministeriet som avgör om staden – tack vare en tillfällig förändring i kommunallagen – får förlängd tidsfrist för att täcka sitt 11,2 miljoner euro stora underskott. Tillfälligt höjda