Pressrum

I pressrummet finner du Kommunförbundets pressmeddelanden och nyheter och aktuell information från Kommunförbundskoncernen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet. Journalister kan också ringa till  numret 050 340 9977 (vardagar kl 9-15).

Från och med den 21 januari ökas den högsta tillåtna längden för fordonskombinationer i vägtrafiken från 25,25 meter till 34,50 meter. Enligt Kommunförbundet kommer detta att medföra extra kostnader och arbete för kommunerna. Den högsta tillåtna massan kommer fortfarande att vara 76 ton. Det blir

Sysselsättningsgraden under nästa regeringsperiod bör öka till åtminstone 75 procent, anser Kommunarbetsgivarna KT. Finansieringen av välfärdstjänsterna för den åldrande befolkningen, pensionerna och den övriga sociala tryggheten förutsätter ett brett åtgärdspaket i det kommande regeringsprogrammet.

Kommunernas marknadsföring har blivit mer systematisk och har fått mer resurser visar Kommunförbundets marknadsföringsundersökning. Oftast profileras kommunen med hjälp av livsmiljön, boendet eller det geografiska läget. Nästan hälften av kommunerna tror att satsningarna på marknadsföring kommer att

När vi talar om etiska problem i det kommunala beslutsfattandet handlar det sällan om mutor. Däremot upplever kommundirektörerna att ineffektivt arbete döljs, att ärenden fördröjs och att information undanhålls. Uppgifterna framgår av en enkät om kommundirektörernas arbetshälsa som besvarades av

Kommuner och landsting med borgerligt styre i Sverige ökar, visar en sammanställning som Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gjort. Den borgerliga alliansen styr nu i nästan 38 procent av kommunerna i Sverige mot 31 procent efter senaste val. Antalet kommuner som styrs av det rödgröna blocket

I år minskar statsandelarna med 70 miljoner euro. Konkurrenskraftavtalet och frysningen av indexhöjningarna fortsätter att påverka statsandelarnas storlek. Kommunerna beviljas sammanlagt 8 389 miljoner euro i statsandelar år 2019, vilket är mindre än föregående år (8 458 miljoner). Det betyder att

Ekonomie magister Henrik Rainio har valts till Borgå stads finansdirektör. Rainio blir finansdirektör efter att ha varit tf. direktör på Finlands kommunförbunds avdelning för kommunalekonomi. Tidigare har han arbetat bl.a. som direktör för Kommunförbundets kontor i Bryssel samt i olika

Finlands yngsta kommundirektör finns i Nousis norr om Åbo. Teemu Heinonen som tillträder kommundirektörsposten i början av nästa år är 26 år, ett år yngre än Erno Heikkinen som är kommundirektör i Suomussalmi och som hittills varit Finlands yngsta kommundirektör. Teemu Heinonen är magister i

Mer fisk kan odlas i Finland men i så fall längre ut till havs eller på land. Det framhålls i en nationell strategi. Fisk är hälsosam mat men merparten av den fisk som äts i Finland i dag är importerad. Fiskodling är en omdebatterad näring på grund av miljöbelastningen. Havet tål inte mer, säger

Det nya fängelset i Vaala ska i första hand placeras på en tomt som ligger nära kommunens centrum, anser justitieministeriet. Tomten som valts för fängelset är nära kommunens centrum, i korsningen mellan Järvikyläntie och Vaarakaarrontie. Enligt Vaala kommun är tomten det bästa stället att placera

Nativiteten i Helsingfors ligger på historiskt låg nivå, visar stadens statistik (finska). Också i resten av landet minskade nativiteten under 2017. Ändå ökade befolkningsmängden i Helsingfors totalt sett på grund av inflyttning. Kvinnor i Helsingfors föder färre barn än i resten av landet. Antalet

Tre månader gammal. Sin ringa till trots ålder är det redan Bonnie Forsströms femte besök på barnrådgivningen vid Ystadsgården i Ekenäs. I väntrummet springer två flickor omkring i cirklar och den tredje, lillasyster, blir ammad i mammas famn. Systrarna springer genast fram och granskar lilla Bonnie