Pressrum

I pressrummet finner du Kommunförbundets pressmeddelanden och nyheter och aktuell information från Kommunförbundskoncernen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet. Journalister kan också ringa till  numret 050 340 9977 (vardagar kl 9-15).

Kommunförbundet ser ingen orsak till att upphäva den lag som begränsar kommunernas möjligheter att lägga ut sin social- och hälsovård. Lagen är i kraft till utgången av 2022. Kommunförbundets vice vd Hanna Tainio befarar i en intervju för Kuntalehti att en indragning av lagen leder till oöverlagda

Esbo stadsbibliotek vann titeln årets bibliotek, The Library of The Year 2019, på bokmässan i London, skriver staden i ett pressmeddelande . Det är andra gången som utmärkelsen delas ut. Motiveringen är att Esbo stadsbibliotek erbjuder ett öppet och innovativt utrymme för alla invånare. Biblioteket

Kommunerna befinner sig i så olika lägen att enbart en utveckling av statsandelssystemet inte kan svara på de utmaningar som kommuner av olika storlek har. Därför måste statsandelssystemet och kommunernas uppgifter eventuellt omdefinieras. Det konstaterar finansministeriets arbetsgrupp som utrett

Reformen och regeringen föll. Nu har kommunerna sin chans att visa vad de går för, säger Kommunförbundets vd Minna Karhunen. I efterdyningarna av landskaps- och vårdereformens uppmanar Karhunen kommunernas tjänstemän och beslutsfattare att ta tillfället i akt och fortsätta beredningsarbetet för en
Arto Sulonen
Författare

Vård- och landskapsreformen gick inte igenom denna valperiod heller. Den efterföljande politiska diskussionen kommer att pågå under vårens valarbete. I regeringsprogrammet efter valet måste man ändå snabbt hitta ett koncept för att genomföra reformen. De allra flesta anser att organiserings- och

Regeringens avgång har legat i luften sedan 7 november 2015, säger kommunforskaren Siv Sandberg vid Åbo Akademi. Det var då som regeringen satt i krismöte och kopplade ihop Centerns krav på landskap med Samlingspartiets krav på valfrihet. – Nu har det visat sig att paketering som gjordes 2015 blev

Vi visste det nog. Att reformen igen en gång skulle falla på slutrakan. Bara några veckor innan valet. Med grundlagsutskottet som gemensam nämnare i riksdagsbehandlingen. Under hela det senaste året har vi som jobbar i Kommunförbundet med större och större skepsis betraktat de politiska och

Det var inte en överraskning att vårdreformen föll eftersom det redan har varit på känn en tid. Däremot var det var en överraskning att regeringen föll, säger Christina Gestrin. – Det känns dramatiskt just nu, men det är ju kort tid kvar av regeringsperioden, egentligen bara några dagar före

Kommunförbundet anser att det fortfarande behövs en social- och hälsovårdsreform. Det finns skäl att hålla fast vid de ursprungliga målen för vårdreformen. – Det viktigaste är att beredningsarbetet, som tagit många år i anspråk, inte går till spillo. Vi behöver kontinuitet, eftersom behovet av en

Kommunförbundet anser att det fortfarande behövs en social- och hälsovårdsreform. Det finns skäl att hålla fast vid de ursprungliga målen för vårdreformen. – Det viktigaste är att beredningsarbetet, som tagit många år i anspråk, inte går till spillo. Vi behöver kontinuitet, eftersom behovet av en

Efter det här blir det inga landskap i Finland, säger tidigare riksdagsledamoten och ministern Ulla-Maj Wideroos . Wideroos var ordförande för Svenska reformgruppen som Kommunförbundet och Folktinget grundade 2015 för att bevaka svenskan i vårdreformen. Reformgruppen jobbade och lobbade intensivt