Pressrum

I pressrummet finner du Kommunförbundets pressmeddelanden och nyheter och aktuell information från Kommunförbundskoncernen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Gratis preventivmedel för ungdomar under 25 år, det har den nya regeringen lovat. I många kommuner är det redan praxis, inte minst i Helsingfors, där skolhälsovårdens preventiv- och sexualrådgivning i sommar kommer att åka omkring på cykel för att nå unga där de rör sig på fritiden. Sedan ett år

Enligt C21-nätverket finns det både bra och dåliga element i regeringsprogrammet. Stötestenen är den landskapsbaserade social- och hälsovårdsreformen. Som positivt ser de stora städerna skrivelserna om bostadspolitiken och förstärkandet av det avtalsbaserade samarbetet mellan staten och städerna. De

Enligt C21-nätverket finns det både bra och dåliga element i regeringsprogrammet. Stötestenen är den landskapsbaserade social- och hälsovårdsreformen. Som positivt ser de stora städerna skrivelserna om bostadspolitiken och förstärkandet av det avtalsbaserade samarbetet mellan staten och städerna. De
Arto Sulonen
Författare

Enligt Antti Rinnes färska regeringsprogram överförs ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna till 18 självstyrande landskap. Till en början skulle också räddningsväsendet höra till landskapens uppgifter. Landskapen kunde senare få fler uppgifter utgående från en parlamentarisk beredning som

Göran Honga , vikarierande direktör för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, ger kritikerna i Åboland rätt när de ondgör sig över distriktsfullmäktiges beslut att inlemma Åbolands sjukhus i Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) . Det är möjligt att ägarkommunernas beslutsfattare inte finner sig i

SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson kallar politices och juris magister Malin Brännkärr till sin statssekreterare vid justitieministeriet, meddelar SFP. Statsrådet utnämner statssekreterare. – Malin Brännkärr har en gedigen erfarenhet som nu kommer väl till pass, då Finland

Otto Andersson och Silja Borgarsdóttir Sandelin blir SFP-ministrarnas specialmedarbetare. Båda har stark anknytning till kommunfältet. Andersson är fullmäktigeordförande i Lovisa. Borgarsdóttir Sandelin är fullmäktigemedlem i Helsingfors. Därtill är de båda medlemmar av Kommunförbundets högsta

För hälsovårdare och sjukskötare i glesbygden kan möjligheten att konsultera läkare på distans vara en trygghet. Men digitaliseringen kräver också mycket av användare. Regeringen Rinne vill skärpa vårdgarantin så att patienter kommer i kontakt med en läkare inom sju dagar också i icke-brådskande

Kommunerna i Norge har en stark autonomi, men de är många och små. — I motsats till Sverige bor vi norrmän överallt i landet, men vi ser samma tendens som i övriga världen. Folk från landsbygden flyttar till städerna och det blir ont om arbetskraft särskilt på landsbygden, säger Gunn Marit Helgesen,

Ledande juristen vid juridiska enheten Juha Myllymäki har utsetts till direktör för Kommunförbundets juridiska enhet från 1.9.2019. Myllymäki innehar

Finlands näst största kommun med över 20 000 svenskspråkiga. I Esbo händer det ändå ofta att invånarna inte får vård på svenska. Det finns redan en mängd olika modeller och förslag, men helhetsperpektivet saknas. Där kommer Kia Leidenius in. Esbo stad ska få en tjänsteman som ansvarar för

Thomas Blomqvist, SFP-minister från Raseborg, tog emot adressen ”Kustbanan i skick!” på biblioteket Ode i Helsingfors på onsdag och lovade föra budskapet vidare till kommunikationsminister Sanna Marin (SDP). Planerna på att dra en nya järnväg mellan Salo och Esbo, det så kallade entimmeståget, fick

Det har varit en stressig vecka för Kommunförbundets styrelseordförande Sirpa Paatero när vi träffas sent en fredag i riksdagen för ett samtal om kommunernas och Kommunförbundets framtid. Trots tröttheten blixtrar det till när vi börjar tala om framtiden. Hon blir engagerad och inspirerad av att

Det kommer inte att finnas tillräckligt med lärare, socialarbetare eller vårdpersonal i framtidens Sverige. — Därför måste deras jobb digitaliseras så långt som möjligt. Och det är SKL som ska gå i bräschen för digitaliseringen. SKL:s verkställande direktör Vesna Jovic , ny verkställande direktör

Trots att Jari Koskinen meddelat att han kommer att avgå som VD för Finlands kommunförbund har han många tankar om framtiden för kommunerna och för Kommunförbundet. Tankar som också handlar om vart världen är på väg. Det som sker globalt påverkar också kommunerna. Vi börjar vårt samtal med att sikta