Aktuellt

På denna sida finner du Kommunförbundets pressmeddelanden och nyheter och aktuell information från Kommunförbundskoncernen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Från och med hösten ska alla elever som börjar skolan börja med det första främmande språket, A1-språket, under vårterminen. Språkundervisningen ökar alltså med två årsveckotimmar i årskurs 1 och 2. Den 20 september 2018 ändrade timfördelningsförordningen och förordningen om grundläggande utbildning

Kommunerna har en stor roll gällande åldringsvården, skriver kommun- och reformminister Anu Vehviläinen i en kolumn på torsdagen. Som ett inlägg i debatten om bristerna i åldringsvården på privata vårdhem skriver Vehviläinen att det är kommunerna som ansvarar för övervakningen av serviceproduktionen

Kring julen väcktes diskussionen om ett tema som det talats om tidigare: Hurdana gåvor kan en tjänsteinnehavare ta emot? Är det alls tidsenligt att uppvakta tjänstemän med gåvor till jul? Lagparagraferna ger svar men för att lösa frågan rekommenderas att organisationen gör upp egna anvisningar. Både

Finland har fått sina första kommunagenter. Kommunagenternas uppdrag är att stärka samarbetet mellan social- och hälsovården och bildningsväsendet. Fokus ligger på barnfamiljernas behov. Sari Välimaa och Gitta Harti kommer att arbeta som kommunagenter med bildningsväsendet som bas. Harti som är

Svenska nu föreslår att reformen av B1-svenskan slutförs i finska skolor. I praktiken betyder det två extra årsveckotimmar svenskundervisning. Nätverket Svenska nu presenterade sitt förslag gällande svenskundervisningen på onsdagen i Helsingfors. Förslaget till partierna inför riksdagsvalet är att

Vid Österbottens förbund pågår ett projekt som ska samordna digitalt stöd i landskapet. Projektet, som finansieras av finansministeriet ska hjälpa användare att sköta ärenden digitalt och att använda elektroniska tjänster och apparater. – Det finns stöd för att använda elektroniska tjänster och

Kommunerna och samkommunerna sparade i fjol 214 miljoner euro i personalutgifter, vilket är 1,1 procent av personalutgifterna i kommunsektorn, visar en enkät som KT Kommunarbetsgivarna har gjort. Den största delen av besparingarna år 2018 uppnåddes genom anpassningsåtgärder och en personalplanering

Helsingfors har fått över tusen förslag till hur staden kan förbättra invånarnas trivsel. Förslagen som är gjorda av stadens invånare handlar om idrottsplatser, kulturprojekt, miljöfrågor och invånarlokaler. Totalt fick Helsingfors in 1 260 förslag. Helsingfors har som första stad i Finland gett

Fullmäktige i Malax valde på torsdag kväll enhälligt politices magister Jenny Malmsten till ny kommundirektör. Malmsten arbetar för tillfället som tf kommundirektör i kommunen. Tjänsten som kommundirektör söktes av fem personer. Av dem lämplighetstestades tre, förutom Malmsten Marcus Beijar och