Pressrum

I pressrummet finner du Kommunförbundets pressmeddelanden och nyheter och aktuell information från Kommunförbundskoncernen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet. Journalister kan också ringa till  numret 050 340 9977 (vardagar kl 9-15).

Whistleblowing dvs. visselblåsning innebär rapportering av överträdelser och avslöjande av oegentligheter. Termen härstammar från de engelska polismännens praxis att blåsa i en visselpipa då de varseblev ett brott eller en överträdelse. Visselblåsare är personer som meddelar om oegentligheter och

Daghemsföreståndaren får ett samtal av en släkting som undrar om det finns en ledig plats för det egna barnet. Svaret är först nej, andra barn har också backats, men plötsligt dyker en ledig plats upp. Om så sker är det korruption, skriver Kommunförbundets jurister i en färsk manual. För några

Kommunikationsministeriet vill snabbt få igenom en förordning som skulle tillåta att över 34 meter långa fordonskombinationer kan användas i trafiken utan särskilt tillståndsförfarande. Finland skulle vara det första landet i Europa som tillåter långtradare som är längre än 30 meter. I praktiken
Arto Sulonen
Författare

Näringslivets representanter har redan länge aktivt kritiserat kommunal verksamhet som bedrivs på marknadsvillkor. Tidigare riktades kritiken mot att verksamheten inom kommunernas egen organisation hade en konkurrensmässigt bättre ställning (t.ex. i fråga om beskattning och konkursskydd). När

Europaparlamentsvalet 2019 närmar sig med stormsteg. Sedan jag kom till Bryssel har jag blivit påmind om valet – om inte så gott som varje dag, så åtminstone varje vecka. Ämnet tangeras i alla tänkbara situationer och man märker att beslutsfattarna försöker ro i land beslut före vårens val. Efter en

Island firar 100 år som självständig stat. Jubileet som har uppmärksammats på Island under hela året kulminerar på lördag i Reykjavik med en fest där Danmarks drottning Margrethe II är hedersgäst. Island tillhörde fram till 1918 Danmark. – Drottning Margrethe (f. 1940) hann vara isländsk

Helsingfors är världens bästa stad på digitala transporttjänster och bäst i Europa på smartstadsturism. Helsingfors nådde flera topplaceringar i jämförelser mellan smarta städer 2018. Med en smart stad avses en stad vars digitala tjänster gör livet smidigt och klimatvänligt. Smarta städer jämförs

Drygt 60 översättare deltog i utbildningsdagen för författningsöversättare på Kommunförbundet, som arrangerades i samarbete med Statsrådets svenska språknämnd. Fältet var väl representerat – FPA, statsrådets kansli, banker och försäkringsbolag, samt egna företagare. Alla hade samlats för att ta del

Höger- eller vänsterstyre? Den traditionella blockpolitiken tappar terräng i Sverige. Allt fler kommuner går in för blocköverskridande samarbeten och minoritetsstyren. – Kommunalpolitik handlar om så mycket mer än höger- och vänsterblock, säger Johan Wänström , universitetslektor och