Aktuellt

På denna sida finner du Kommunförbundets pressmeddelanden och nyheter och aktuell information från Kommunförbundskoncernen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Den ekonomiska tillväxten i Finland var i fjol starkare än väntat: Statistikcentralen justerade bruttonationalproduktens tillväxt till 1,9 procent år