Pressrum

I pressrummet finner du Kommunförbundets pressmeddelanden och nyheter och aktuell information från Kommunförbundskoncernen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet. Journalister kan också ringa till  numret 050 340 9977 (vardagar kl 9-15).

Malax kommun går vidare i rekryteringen av ny kommundirektör med tre sökande. De tre som kommer att intervjuas och genomgå lämplighetstest är Jenny Malmsten , Martin Norrgård och Marcus Beijar . Jenny Malmsten är politices magister och tf. kommundirektör i Malax. Martin Norrgård och Marcus Beijar är

Glad Svenska dagen till alla Kommuntorgets läsare. Visste ni att det finns 16 svenskspråkiga kommuner och 33 tvåspråkiga i vårt land? Läs mer om tvåspråkiga kommuner här. The post I dag firar vi Svenska dagen appeared first on kommuntorget.fi .

Sam Vuorinen blir ny kommundirektör i Mörskom. Fullmäktige valde Vuorinen på sitt möte på måndag kväll. Valet var enhälligt. Sam Vuroinen valdes bland 16 sökande, själv sökte han inte jobbet formellt, utan gav sitt medgivande. Sam Vuorinen, som är är magister i militärvetenskaper har varit tf.

Förnyelsen av fastighetsskatten skjuts upp. – Senareläggningen är en besvikelse för kommunerna, säger Henrik Rainio, tf direktör för Kommunförbundets kommunalekonomiska enhet. Regeringens proposition om första delen av fastighetsskattereformen flyttas till följande regeringsperiod. Det betyder att

Vad förenar neurokirurgiska operationer, effektiverad hemsändning och arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte? Vid första tanken ingenting. En gemensam nämnare är åtminstone den att kommunerna och samkommunerna använder servicesedlar för att ordna dessa tjänster. Till stöd för arbetet i landskapen

65 kommuner har anmält 77 bidrag till idétävlingen Klash. Klash är en ny tävling med målet att hitta nya, kreativa lösningar på problem som kommunerna vill ha hjälp med att lösa. Målet är att stärka kommunernas livskraft. Många av de inlämnade tävlingsbidragen behandlar miljö- och klimatfrågor,

Kommunstyrelsen i Mörskom vill se Sam Vuorinen som ny kommundirektör. Sam Vuorinen är tf. kommundirektör i Ypäjä. Sam Vuorinen har inte sökt tjänsten den normala ansökningsvägen, utan ställde sig till förfogande i samband med att ansökningstiden för tjänsten förlängdes. Totalt har 16 personer sökt

Cygnaeus skola i Åbo inför mobilförbud på skolgården från och med nästa vecka fram till jul. Beslutet bygger på en enkät bland elevernas föräldrar och diskussioner med elever och personal. Rektor Nicke Wulff säger att man i höst redan har haft mobilfritt varannan vecka, skriver Åbo Underrättelser .