Pressrum

I pressrummet finner du Kommunförbundets pressmeddelanden och nyheter och aktuell information från Kommunförbundskoncernen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Nyinvalda riksdagsledamoten Sandra Bergqvist (SFP) blev vald till Folktingets nya ordförande på Folktingets session i Mariehamn. Hon efterträder Thomas Blomqvist på posten. Jacob Storbjörk (SDP) fick fortsatt förtroende som I vice ordförande, liksom också Jonny Andersen från Åland som II vice

Servicesedlar inom social- och hälsovårdstjänsterna har hittills gett positiva resultat, visar social- och hälsovårdsministeriets rapport. Kunderna har varit nöjda med den utökade valfriheten som servicesedlarna ger. Försöken utfördes i Tavastehus, Jyväskylä, Mellersta Nyland, Tammerfors, Övre

Undervisar skolan i din kommun i cirkulär ekonomi? Delas kommunen ut överbliven mat till invånarna? Är lösningarna inom cirkulär ekonomi ett av kriterierna i offentliga upphandlingar? Kommunförbundet, Finlands miljöcentral SYKE och Sitra utmanar Finlands kommuner att delta i tävlingen om titeln
Författare

I Finland valde man egna lagstiftare till riksdagen i april och hela Europa väljer lagstiftare till Europaparlamentet i maj. Riksdagsvalet väcker fortfarande intresse, men EU-valet upplevs ofta som alltför avlägset. I Finland klagar man hela tiden över det låga valdeltagandet, men trots det var det

Alla 26 nyländska kommuner och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) anser att social- och hälsovårdsreformen bör fortsätta på kommunbasis och bygga på frivillighet. De föreslår en modell med fem samarbetsområden för social- och hälsovården. Kommunernas ledning har efter förhandlingar

Ida Sulin , 39, blir direktör för svenska och internationella ärenden vid Finlands Kommunförbund. Sulin efterträder Kristina Wikberg som avgår efter elva år i förbundsledningen. Sulin valdes enhälligt av Kommunförbundets styrelse i dag torsdag. Sulin som är juris doktor och teamledare har arbetat på

SFP:s nyinvalda riksdagsledamot Sandra Bergqvist vill bli ordförande för Svenska Finlands folkting. Thomas Blomqvist meddelade förra veckan att han inte ställer upp för omval. Sandra Bergqvist är hemma från Nagu och har jobbat som teamledare för svenska teamet vid Finlands Kommunförbund sedan år
Timo Reina
Författare

Det pratades inte just alls om kommunekonomin under riksdagsvalet. Med det komplicerade statsandelssystemet är det ett abstrakt tema som inte är lätt att förklara ute på gator och torg. I valdebatterna däremot utlovades det desto mer av förbättringar i servicen, såsom en förlängning av läroplikten,

Ordförandet i Folktinget, Thomas Blomqvist (Sfp) meddelar att han inte ställer upp för omval till ordförande. Blomqvist fungerar som ordförande i svenska delegationen vid Kommunförbundet . – Efter fyra år som folktingsordförande vill jag nu tacka för mig. Det är dags för någon annan att ta över. Jag