Aktuellt

På denna sida finner du Kommunförbundets pressmeddelanden och nyheter och aktuell information från Kommunförbundskoncernen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

I det ursprungliga budgetförslaget skulle den svenska eftermiddagsverksamheten läggas ner helt och hållet. Esbo stad sparar på sin eftermiddagsverksamhet. Läsåret 2021–2022 ordnas verksamheten endast för förstaklassare och för elever med stödbehov. Nedskärningen motsvarar ungefär 600 000 euro. Över

I det ursprungliga budgetförslaget skulle den svenska eftermiddagsverksamheten läggas ner helt och hållet. Esbo stad sparar på sin eftermiddagsverksamhet. Läsåret 2021–2022 ordnas verksamheten endast för förstaklassare och för elever med stödbehov. Nedskärningen motsvarar ungefär 600 000 euro. Över

I regeringsprogrammet heter det att kommunernas roll som anordnare av sysselsättningstjänster ska stärkas. De kommunala sysselsättningsförsöken som startar i mars är ett led i denna strävan. En tredjedel av Finlands kommuner och hälften av alla arbetslösa arbetssökande deltar i de kommunala

Hot och fysiska angrepp mot räddningsverkens personal ökar. De rapporterade fallen är bara toppen av isberget, säger Jukka Lehtola, som är tf. chef för prehospital akutsjukvård vid Östra Nylands räddningsverk. Den ökade förekomsten av hot och våld mot räddningsverkens personal samt fysiska angrepp

Trädgårds- och parkarbete, städning och äldreomsorg. Trots coronan räknar kommunerna med att i år kunna erbjuda fler sommarjobb, praktikplatser och semestervikariat än under tidigare somrar. Antalet sommarjobb som kommunerna erbjuder har länge varit konstant. Men i år finns det betydligt fler