Aktuellt

På denna sida finner du Kommunförbundets pressmeddelanden och nyheter och aktuell information från Kommunförbundskoncernen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Åren 2020 och 2021 har varit besvärliga för många verksamheter, även medborgarinstituten. Institutens verksamhet har påverkats på många sätt av de osäkra och föränderliga situationerna, de riksomfattande begränsningarna samt de regionala och lokala rekommendationerna som varierat enligt coronaläget

Skribent

Förväntningarna är många inför budgetförhandlingarna nästa vecka - också för kommunernas och den kommunala ekonomins del. Kravet på stabilitet är den gemensamma nämnaren. Efter vårens ramförhandlingar väntas än en gång kännbara nedskärningar i statsandelsfinansieringen i förhållande till

Skribent

I början av 2021 utvidgades läroplikten till att omfatta utbildning efter den grundläggande utbildningen. Efter den grundläggande utbildningen kan den läropliktige fullgöra läroplikten i examensinriktad gymnasie- eller yrkesutbildning eller i utbildningar i övergångsskedet. Läropliktslagen fastslår