Aktuellt

På denna sida finner du Kommunförbundets pressmeddelanden och nyheter och aktuell information från Kommunförbundskoncernen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

När vi i början av året önskade varandra ett gott nytt ”glatt 20-tal”, visste vi inte hur annorlunda vår omvärld skulle vara tre månader senare. COVID-19 förde med sig en period då beredskapsplaner och kristålighet testades på riktigt. Under undantagsförhållandena har den offentliga sektorn i

Kommunstyrelsen i Kronoby har förlängt kommundirektör Malin Brännkärrs tjänstledig med ett år. Brännkärr är statssekreterare på Justitieministeriet. Ulf Stenman som vikarierar Brännkärr föreslås få förlängning på vikariatet, ett förslag som avgörs i fullmäktige den 18 maj. The post Brännkärr

Ett havsörnspar i centrala Helsingfors hör inte till vardagen. Fåglarna i närheten får vara på sin vakt. Havsörnparet Nadi och Amalia som häckar i ett gammalt gråhägerbo på Klobben i Helsingfors har fått tre ungar, rapporterar Helsingfors stad på sin webb. Paret är döpt efter ett fiskarpar som bodde

Ett havsörnspar i centrala Helsingfors hör inte till vardagen. Fåglarna i närheten får vara på sin vakt. Havsörnparet Nadi och Amalia som häckar i ett gammalt gråhägerbo på Klobben i Helsingfors har fått tre ungar, rapporterar Helsingfors stad på sin webb. Paret är döpt efter ett fiskarpar som bodde

Vad gör du om en myndighet inte betjänar dig på ett språk som du enligt lagen har rätt till? Byter språk, avlägsnar dig eller lämnar in ett klagomål? Kan du använda ditt modersmål när du använder dig av de statliga myndigheternas digitala tjänster? Får du service på ditt modersmål på

Direktör Kurt Torsell säger att man måste vara beredd på att skolåret inte inleds som normalt i höst. Skolstängningen och distansundervisningen har gett Utbildningsstyrelsen många frågor att grunna på, frågor som har förändrats vart efter att situationen som coronavirusutbrottet orsakat också

I huvudstadsregionen har stadsluftens kvävedioxidhalter sjunkit betydligt på grund av undantagsläget förorsakat av coronaviruset Sedan undantagsläget inleddes i mitten av mars har stadsluftens kvävedioxidhalter under en längre tid varit betydligt lägre än normalt. Kvävedioxidhalterna som kommer från

I huvudstadsregionen har stadsluftens kvävedioxidhalter sjunkit betydligt på grund av undantagsläget förorsakat av coronaviruset Sedan undantagsläget inleddes i mitten av mars har stadsluftens kvävedioxidhalter under en längre tid varit betydligt lägre än normalt. Kvävedioxidhalterna som kommer från

Coronavirusutbrottet har vänt upp och ner på vardagen för tusentals kommunalt anställda. Vi bad två av dem, Hanna Mehtonen-Rinne i Kimitoöns kommun och Tina Kinnunan i Kyrkslätt, att dokumentera hur deras jobb som kultursekreterare respektive lärare förändrades i mars och april, efter att kommunens