Julkaisun kansi

Allmän anvisning om upprättande av koncernbokslut för kommuner och samkommuner

Medverkande
Bokföringsnämndens kommunsektion. Arbets- och näringsministeriet
Publiceringsdatum
Kategori
ekonomi
Nyckelord
Beskrivning
Denna allmänna anvisning ger kommuner och samkommuner vägledning i fråga om hur bestämmelserna om koncernbokslut i kommunallagen, bokföringslagen och bokföringsförordningen ska tillämpas.

I anvisningen har ändringar i kommunallagen och bokföringslagen beaktats t.o.m. 31.12.2015. Den allmänna anvisningen ersätter kommunsektionens allmänna anvisning om upprättande av koncernbokslut för kommuner och samkommuner 13.12.2011. Den reviderade allmänna anvisningen tillämpas på koncernbokslut från och med räkenskapsperioden 2015. Fjärde reviderade upplagan.
Publiceringsdatum
Upplaga
4
Filstorlek
1,5 Mt
ISBN
978-952-293-382-9
Antal sidor
82
Utgivare
Suomen Kuntaliitto