Grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner

Grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner

Medverkande
Myllymäki Riitta (red.)
Publiceringsdatum

Kategori

Beskrivning
Detta kapitel i förvaltningsstadgan tillämpas på arvoden och kostnadsersättningar som betalas till kommunens förtroendevalda enligt kommunallagen och fullmäktiges beslut.
Publiceringsdatum
Filstorlek
88 kB
Antal sidor
8
Utgivare
Suomen Kuntaliitto