Publikation

Hur ska dataskyddsförordningen beaktas vid konkurrensutsättning av offentlig upphandling?

Medverkande
Rådgivningsenheten för offentliga upphandlingar, Hansel & Kommunförbundet
Publiceringsdatum
Beskrivning
Lagstiftningen om behandling av personuppgifter (dataskydd) reviderades efter att EU:s allmänna dataskyddsförordning trädde i kraft i maj 2016. Förordningen blir tillämplig efter en övergångsperiod på två år 25.5.2018.

Syftet med dessa anvisningar är att ge information om dataskyddsfrågor med fokus på organisationer med offentlig upphandling. Ett centralt tema är säkerställandet av att personuppgifter behandlas lagenligt i situationer där en extern partner kommer att behandla uppgifterna utgående från upphandlingskontraktet.
Publiceringsdatum
Upplaga
1
Filstorlek
2772 kB
Antal sidor
23
Utgivare
Suomen Kuntaliitto