Kommunalt sammanträde

Kommunalt sammanträde

Medverkande
Harjula Heikki
Publiceringsdatum
Kategori
juridik
demokrati och deltagande
Pris
20.00€
Beskrivning
Kommunalt sammanträde är en komprimerad presentation av beslutsfattandet och mötesförfarandet i kommunen. Huvudvikten ligger på mötesförfarandet, men boken tar också upp viktiga frågor kring beslutssystemet såsom befogenhetsfördelning, övertagningsrätt, jäv och offentlighet. Särbestämmelserna om Åland ingår som ett separat kapitel i boken.

Heikki Harjula som skrivit presentationen har varit ledande jurist vid Kommunförbundet och förvaltningsråd vid högsta förvaltningsdomstolen. Numera är han pensionerad.
Publiceringsdatum
Upplaga
4
ISBN
978-952-293-495-6
Upplagestorlek
3000
Antal sidor
56
Utgivare
Finlands Kommunförbund