Julkaisun kansi

Allmän anvisning om noter till bokslutet för kommuner och samkommuner

Medverkande
Bokföringsnämndens kommunsektion. Arbets- och näringsministeriet
Publiceringsdatum
Kategori
ekonomi
Beskrivning
Anvisningar har lagts till i den allmänna anvisningen främst om presentation och redovisning av hyresansvar. Dessutom har preciseringar gjorts i bland annat i fråga om ränteswapavtal, avsättningar, ägande i andra sammanslutningar och en ny modell har utfärdats för redovisning av över- och underskottsposter som beaktar resultatbehandlingsposterna i enlighet med kommunsektionens utlåtande 118.

Den uppdaterade anvisningen ersätter den tidigare allmänna anvisningen från 2016. Den uppdaterade allmänna anvisningen tillämpas i bokföringen och bokslutet från och med år 2019.

Tämä tarkistettu yleisohje korvaa vuoden 2016 yleisohjeen. Tarkistettua yleisohjetta noudatetaan vuodesta 2019 alkaen kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä.
Publiceringsdatum
Upplaga
5
Filstorlek
375 kB
ISBN
978-952-293-668-4
Antal sidor
45
Utgivare
Finlands Kommunförbund