Förvaltningsstadga för kommunen

Förvaltningsstadga för kommunen

Medverkande
Myllymäki Riitta (red.)
Publiceringsdatum

Kategori

Beskrivning
Förvaltningsstadgan är ett viktigt styrmedel för kommunens förvaltning och verksamhet. Varje kommun och samkommun ska ha en förvaltningsstadga vars innehåll bestäms i 90 § i kommunallagen (410/2015). Kommunförbundets mall för förvaltningsstadga är utarbetad ur kommunens synvinkel, men den kan så gott som oförändrad tillämpas också i samkommunerna.

Bestämmelserna i mallen för förvaltningsstadga är indelade i fem delar och 17 kapitel. Utöver de allmänna motiveringarna förklaras mallbestämmelsernas innehåll och den lagstiftning som bestämmelserna anknyter till genom motiveringar
till paragraferna. I kapitel 12 behandlas fullmäktiges sammanträdesförfarande och i kapitel 15 sammanträdesförfarandet för de övriga organen.

Förvaltningsstadgan för tvåspråkiga kommuner och samkommuner ska ha behövliga bestämmelser som bidrar till att de språkliga rättigheterna enligt språklagen förverkligas.

Andra kompletterade och reviderade upplagan
Publiceringsdatum
Upplaga
Andra kompletterade och reviderade upplagan
Filstorlek
3,0 Mt
ISBN
978-952-293-780-3
Antal sidor
124
Utgivare
Finlands Kommunförbund