Beskrivning
Förvaltningsstadgan för ett välfärdsområde ska tillämpas då välfärdsområdesvalet har hållits år 2022 och välfärdsområdesfullmäktige konstituerat sig och genom sitt beslut godkänt förvaltningsstadgan.

Genom arbetet med förvaltningsstadgan stöder Kommunförbundet kommunernas och samkommunernas beredningsarbete. Förbundet har samarbetat intensivt med de ansvariga beredarna inom välfärdsområdenas förvaltning och juristerna i de största städerna. Varje välfärdsområde ska ha en förvaltningsstadga. Förvaltningsstadgans innehåll bestäms i huvudsak i 95 § i lagen om välfärdsområden. I förvaltningsstadgan för ett välfärdsområde fastställs ledningssystemet, organen samt fördelningen av uppgifter och befogenheter mellan olika organ. Förvaltningsstadgan ska innehålla bestämmelser om organiseringen av förvaltningen och verksamheten, välfärdsområdets organ- och tjänsteinnehavarstruktur samt befogenhets- och ansvarsfördelningen mellan organen och tjänsteinnehavarna.

Förvaltningsstadgan är ett centralt styrmedel för välfärdsområdets förvaltning och verksamhet. Välfärdsområdena har en omfattande prövningsrätt när det gäller att fastställa befogenheter och ansvarsfördelningen. Det integrationsmål som ingår i reformen bör styra välfärdsområdenas lednings- och förvaltningsstrukturer.
Publiceringsdatum
Filstorlek
1,0 Mt
ISBN
978-952-293-814-5
Antal sidor
145
Utgivare
Finlands Kommunförbund