Aktuellt om finansieringen av undervisnings- och kulturverksamhet

Last modified
Rahoituskin uudistuu.

Finansieringslagstiftningen revideras kontinuerligt. För närvarande är det aktuellt med finansieringsreformer som gäller bland annat

 

  • YRKESUTBILDNING

  • KONST OCH KULTUR

 

Kompensation genom statsunderstöd till följd av reformen av finansieringssystemet för förberedande undervisning

Villkor:

- eleven har varit närvarande på beräkningsdagen 20.9.2016
- eleven har börjat delta i förberedande undervisning före 1.8.2016
- eleven har deltagit i förberedande undervisning över 4,5 månader.
Ansökningstid 28.4.2017- 2.6.2017.