Aktuellt om finansieringen av undervisnings- och kulturverksamhet

Rahoituskin uudistuu.

Finansieringslagstiftningen revideras kontinuerligt. För närvarande är det aktuellt med finansieringsreformer som gäller bland annat

 

  • YRKESUTBILDNING

  • KONST OCH KULTUR

  • FRITT BILDNINGSARBETE

 

Kompensation genom statsunderstöd till följd av reformen av finansieringssystemet för förberedande undervisning

Villkor:

- eleven har varit närvarande på beräkningsdagen 20.9.2016
- eleven har börjat delta i förberedande undervisning före 1.8.2016
- eleven har deltagit i förberedande undervisning över 4,5 månader.
Ansökningstid 28.4.2017- 2.6.2017.

 

Förändringar som gäller finansieringen

Päivi Väisänen-Haapanen

Förnamn
Päivi
Efternamn
Väisänen-Haapanen
sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2800
Mobiltelefon
+358 50 371 8273
Ansvarsområden
  • finansiering, undervisning och kultur
  • produktivitet
  • fritt bildningsarbete
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Undervisning och kultur