Aktuellt om finansieringen av undervisnings- och kulturverksamhet

Rahoituskin uudistuu.

Finansieringslagstiftningen revideras kontinuerligt. För närvarande är det aktuellt med finansieringsreformer som gäller bland annat

 

 • YRKESUTBILDNING

 • KONST OCH KULTUR

 • FRITT BILDNINGSARBETE

 

Kompensation genom statsunderstöd till följd av reformen av finansieringssystemet för förberedande undervisning

Villkor:

- eleven har varit närvarande på beräkningsdagen 20.9.2016
- eleven har börjat delta i förberedande undervisning före 1.8.2016
- eleven har deltagit i förberedande undervisning över 4,5 månader.
Ansökningstid 28.4.2017- 2.6.2017.

 

Förändringar som gäller finansieringen

 • LAG OM KLIENTAVGIFTER INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN 1.3.2017

  http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20161503

  ÄNDRING AV AVGIFTERNA FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET I LAGEN OM GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING 2016

  En ändring av 48 f § i lagen om grundläggande utbildning trädde i kraft 1.8.2016. Se http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20160127 

  ÄNDRINGAR I LAGEN OM FINANSIERING AV UNDERVISNINGS- OCH KULTURVERKSAMHET 2017

  Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lagen om fritt bildningsarbete ändras 1.1.2017. Ändringarna gäller inverkan av konkurrenskraftsavtalet på finansieringen, besparingarna i yrkesutbildningen och bland annat finansieringen av förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen och finansieringen av grundläggande utbildning för personer som inte längre är läropliktiga. I lagen har det också gjorts ändringar i anknytning till bibliotekslagen och till ändringarna i lagen om elev- och studerandevård. Mer information om ändringarna finns i regeringens propositioner RP 177/2016, RP 206/2016 (ändringar i priset per enhet för gymnasieutbildning från 1.1.2018) och RP 238/2016 (ändring som gäller bibliotekens finansiering).

  RP 20/2017 innehåller ändringar i finansieringslagen om undervisnings- och kulturverksamhet 1.1.2019. Ändringarna gäller priset per enhet för gymnasieutbildning och finansieringen av en särskild utbildningsuppgift. I statsrådets förordning godkändes också 28.6.2017 ändringarna om beviljande av en särskild utbildningsuppgift i gymnasiet 1.1.2019. Länk till förordningen.

  Lagförslaget om yrkesutbildningsreformen har godkänts att träda i kraft 1.1.2018. Finansieringen ingår i lagstiftningen. Finansieringssystemet inom yrkesutbildningen (Källa: UKM). (på finska)

Päivi Väisänen-Haapanen

Förnamn
Päivi
Efternamn
Väisänen-Haapanen
sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2800
Mobiltelefon
+358 50 371 8273
Ansvarsområden
 • finansiering, undervisning och kultur
 • produktivitet
 • fritt bildningsarbete
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Undervisning och kultur