EU och internationell verksamhet

Kommunförbundet bevakar kommunernas och landskapens intressen inom den Europeiska unionen och det internationella samarbetet. Vi vill påverka EU:s verksamhet och ta till vara möjligheterna med det internationella samarbetet för att trygga kommunernas verksamhets- och utvecklingsförutsättningar. Kommunförbundet har också ett kontor i Bryssel som stöder intressebevakningen i EU.