EU och internationell verksamhet

Kommunförbundets EU-intressebevakning

Euroopan parlamentti ja liput

Tyngdpunkterna i Kommunförbundets EU-verksamhet fastställs i de EU-politiska riktlinjer Kommunförbundets styrelse godkänt som strategisk utgångspunkt för förbundets intressebevakning inom EU. Nya riktlinjer har utarbetats med några års mellanrum allt sedan Finlands inträde i unionen.

Utgångspunkten för Kommunförbundets EU-intressebevakning är att trygga och förbättra verksamhetsförutsättningarna för kommunalförvaltningen i Finland genom att utöva inflytande på Europeiska unionens verksamhet och utnyttja de möjligheter till internationellt samarbete som EU-medlemskapet ger.

De viktigaste målen för förbundets EU-intressebevakning

 • Kommunernas och landskapens perspektiv beaktas i EU:s beslutsfattande
 • EU-lagstiftningens administrativa och ekonomiska konsekvenser för kommunernas och regionernas verksamhet utreds på förhand
 • EU-lagstiftningen reduceras och förenklas
 • Särdragen i den nordiska kommunbaserade välfärdsmodellen – jämlikhet, lika rättigheter för alla och skattebaserad finansiering – beaktas i beredningen av EU-beslut
 • Genom mål för konkurrenskraften stärks social rättvisa och välfärd
 • Flernivåstyre främjas utgående från subsidiaritetsprincipen
 • Regionkommitténs ställning som språkrör för kommunerna och regionerna stärks
 • Kommunernas möjligheter att påverka den nationella beredningen av EU-ärenden förbättras
tags
Erja Horttanainen

Förnamn
Erja
Efternamn
Horttanainen
Chef för EU-ärenden

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2528
Mobiltelefon
+358 50 5252145
Ansvarsområden
 • EU:s beslutssystem, verksamhetsprincip
 • EU:s regionkommitté
 • Kommunförbundets EU-politik
 • Europarådets kongress för lokala och regionala organ
 • Immigrationärenden
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Svenska och internationella ärenden
Team
Kansainvälinen tiimi
EU- och internationella frågor