Svenska delegationen

Thomas Blomqvist till höger.

Svenska delegationen är ett politiskt tillsatt organ som leds av riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP). Delegationen tillsattes av Kommunförbundets fullmäktige i februari 2018 och har en mandatperiod på fyra år. Från vänster i bild: Silja Borgarsdóttir Sandelin, Ulf Stenman och Otto Andersson medlemmar i Kommunförbundets förbundsdelegation samt delegationsordförande Thomas Blomqvist.

Svenska delegationens särskilda uppgifter är:

 • att medverka till att svensk- och tvåspråkiga kommuner och kommunala sammanslutningar får service på svenska och har tillgång till sådan kommunal service som den svenskspråkiga befolkningen behöver.
 • att på begäran ge utlåtanden i frågor som gäller de svenskspråkiga kommunerna.
 • att följa med Kommunförbundets svenska verksamhet.

Medlemmar i Svenska delegationen 2018–21

 • Blomqvist Thomas, ordförande (personlig ersättare: Lindqvist Kaj) SFP
 • Nina af Hällström (Catharina von Schoultz) SFP
 • Christoffer Ingo (Martin Norrgård) SFP
 • Camilla Wikman (Brita Brännbacka-Brunell) SFP
 • Anna-Kajsa Blomqvist-Liljeblad (Carl-Gustav Mangs) SFP
 • Terhi Vörlund-Wallenius (Sebastian Ducander) SFP
 • Björn Månsson (Runa Ismark) SFP
   
 • Sjökvist Peter, vice ordförande (Åkers Rebecca) SDP
 • Erica Helin (Hildur Boldt) SDP
 • Ulf Heimberg (Veronica Kalhori) SDP
   
 • Lisen Sundqvist (Jarmo Ittonen) VF
 • Henrik Nyholm (Birgitta Gran) VF 
   
 • Mona Lehtonen (Rolf Oinonen) Gröna
   
 • Ted Apter (Camilla Långsjö) Saml
   
 • Jonny Andersen (Sara Kemetter) Åland

 

tags
Ida Sulin

Förnamn
Ida
Efternamn
Sulin
teamledare, svenska teamet

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2467
Mobiltelefon
+358 50 563 3023
Ansvarsområden
 • kommunallagen och allmän kommunalrätt
 • förvaltningsförfarandet
 • offentlighet och datasekretess
 • språklagen
 • jämlikhet och likaberättigande
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Svenska och internationella ärenden
Team
Svenska teamet
EU- och internationella frågor; Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Kommunförbundets jurister