Centrum för kunskap om kommunal demokrati

Demokrati och delaktighet

Last modified

Kommunförbundets demokratiarbete syftar till representativ demokrati i kommunerna och till att stärka och utveckla förutsättningarna för kommuninvånarnas direkta delaktighet.

Vårt mål är att utveckla metoderna för de förtroendevaldas arbete och att stärka de politiska organens ställning samt att stödja verksamhetsformer som ökar och kompletterar kommuninvånarnas delaktighet och aktivitet.

Kommunförbundets enhet för kommunutveckling och forskning råder och vägleder kommunernas och samkommunernas förtroendevalda och tjänsteinnehavare i följande frågor som hänför sig till kommunal demokrati:

 • representativ delaktighet
 • direkt delaktighet
 • användarorienterad delaktighet

 
Till vårt kompetensområde hör också kommunalvalsstatistik och demokratistatistik samt forsknings- och utvecklingsprojekt kring ämnet demokrati.
 
Information om de sakkunniga vid vår enhet finns nere på sidan. Du har också tillgång till vår e-postadress demokrati(at)kommunforbundet.fi.
 
I juridiska frågor som gäller demokrati kan du kontakta juridiska enheten per e-post forvaltningsjuristerna[at]kommunforbundet.fi.

tags
Edustuksellinen demokratia

Representativ demokrati

Den kommunala självstyrelsen har ett starkt skydd i Finlands lagstiftning. I grundlagen avser den kommunala självstyrelsen kommuninvånarnas självstyrelse.

narrow
Kuntalaisten osallistuminen

Kommuninvånarnas delaktighet

För att komplettera den representativa demokratin har man särskilt sedan 1990-talet utvecklat olika praxis som ger kommuninvånarna möjlighet att också mer direkt påverka beslutsfattandet.

narrow
Vaalit

Val

I Finland utses Valiksdagen, republikens president, kommunfullmäktige och EU-parlamentariker genom allmänna val. Det viktigaste valet ur kommunernas synvinkel är kommunalvalet.

narrow
Demokratiaverkosto

Nätverket för kommunal demokrati

Det öppna nätverket för kommunal demokrati välkomnar alla aktörer inom det kommunala, statsförvaltningen och medborgarsamhället.

narrow
narrow
Kokous

Demokratidagen

Finlands Kommunförbund arrangerar den nationella Demokratidagen i samarbete med Finansministeriet och Justitieministeriet.

narrow

Palvelusähköposti hallintolakimiehet

Palvelusähköposti hallintolakimiehet
Palvelusähköposti
hallintolakimiehet
forvaltningsjuristerna[at]kommunforbundet.fi
Ansvarsområden
 • Servicepost förvaltningsjuristerna

 • Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 • Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

 • forvaltningsjuristerna@kommunforbundet.fi

Päivi Kurikka

Päivi Kurikka
Päivi
Kurikka
Sakkunnig
Ansvarsområden
 • kommunal demokrati och kommuninvånarnas delaktighet
 • politisk ledning i kommunerna
Telefonnummer
+358 9 771 2509

Marianne Pekola-Sjöblom

Marianne Pekola-Sjöblom
Marianne
Pekola-Sjöblom
Forskningschef
Ansvarsområden
 • foskningsprogrammet för utvärdering av strukturreformen - ARTTU (programchef)
 • publikationsserien ACTA
 • kommunal demokrati och invånarundersökningar
 • nordisk jämförelser
Telefonnummer
+358 9 771 2504

Sirkka-Liisa Piipponen

Sirkka-Liisa Piipponen
Sirkka-Liisa
Piipponen
Sakkunnig
Ansvarsområden
 • Utredningar som gäller förtroendevalda, organ och arvoden
 • Informationsproduktion i samband med kommunalval
 • Nätverket för kommunal demokrati
Telefonnummer
+358 9 771 2741