Information och marknadsföring

​Öppen kommunikation stödjer kommuninvånarnas möjligheter att delta och påverka och kommunens ledning. Kommunförbundet stödjer utvecklingen av kommunernas information och marknadsföring genom att koordinera nätverk, göra undersökningar och producera anvisningar. I sin egen kommunikation tillämpar Kommunförbundet samma principer och metoder som kommunerna.